Deze week is een brief verspreid onder alle buurtbewoners en bedrijven in de omgeving van ons sportpark. De gemeente is voornemens om drie woontorens te plaatsen langs de Bestevaer om zo starters een betere kans op een woning te geven. Een flinke maatschappelijke uitdaging waarin vele belangen moeten worden afgewogen!

Samen sterker
Een dergelijk plan heeft natuurlijk gevolgen voor het sportpark. Niet alleen voor s.v. Huizen, maar ook voor HSV de Zuidvogels. Denk aan overlast tijdens de bouwperiode, aan het inleveren van parkeerplaats en speelvelden en de voortgang van de vervanging en uitbreiding van kunstgrasvelden. Omdat we samen sterker staan, zijn de besturen van beide clubs de afgelopen maanden samen opgetrokken om ons door de gemeente zo goed mogelijk te laten informeren en onze bezwaren en wensen duidelijk kenbaar te maken.

Inspreekmogelijkheid
Onze vereniging heeft zich vanzelfsprekend bereid getoond om mee te helpen aan deze maatschappelijke uitdaging. We zien echter ook de nodige problemen en kunnen ons nog niet vinden in de door de gemeente gepresenteerde plannen. Wij zullen dan ook gebruik gaan maken van de inspreekmogelijkheden om onze bezwaren te presenteren. De eerstvolgende mogelijkheid daartoe is op 15 mei aanstaande.

Ambities
Voor ons staat bovenaan dat we als zelfstandige club onze sportieve ambities nu en in de toekomst kunnen blijven waarmaken. Via deze weg zullen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden van de gevolgen van de woontorens voor Sportpark de Wolfskamer.

Tot een volgende update!

Sportieve groet,
Namens bestuur s.v. Huizen
Dennis Molenaar

Tribune s.v. Huizen