Alles over de s.v. Huizen

Bestuur s.v. Huizen

Bestuursleden s.v. Huizen

Henk Lamsma – Klaas Vos – Marianne de Groot – Fred Kirchner – Robert Baas – Dennis Molenaar

Taakverdeling

 • Accommodatie: Dennis
 • Kantine : Brenda
 • Wedstrijdzaken: Marianne
 • Jeugd: Henk
 • Activiteiten: Brenda
 • Senioren: Fred
 • Sponsorcommissie: Fred en Dennis
 • Commissie voetbal: Dennis
 • Vrijwilligers: Brenda
 • Marketing, Media & PR: Robert en Klaas
 • Normen & Waarden: Klaas
 • Toernooien: Robert
 • Medische staf: Fred
 • Walking Football: Marianne
 • Zaalvoetbal: Marianne

Contact

Klaas Vos – voorzitter@svhuizen.nl
Robert Baas – marketing@svhuizen.nl
Dennis Molenaar – penningmeester@svhuizen.nl
Fred Kirchner – sponsorcommissie@svhuizen.nl
Henk Lamsma – jeugd@svhuizen.nl
Marianne de Groot – secretaris –  bestuur@svhuizen.nl
Brenda Schipper – cz@svhuizen.nl

Koos Drooger is contactpersoon m.b.t. de BCZ en de BSO