Onze club – onze trots!

Opleidingscommissie

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de diverse taken ligt bij de diverse leden van de opleidingscommissie (verder OC). De bewaking van de doelstellingen van het beleidsplan en de voortgang van de uitvoering ligt bij de OC als geheel. De opleidingscommissie legt organisatorisch verantwoording af aan het bestuur. Daar bestaan 2 portefeuilles: Technische zaken Selecties en Technische zaken Breedtesport.

Met deze OC worden de taken verdeeld tussen diverse taakgebieden met ieder zijn eigen verantwoordelijke.

De benoemde taakgebieden met bijbehorende verantwoordelijken zijn:

Voetbaltechnische zaken selecties
Sidney Schipper (HJO selecties) | 06-54623551
Harris Bantvawala (Ondersteuning HJO)

Voetbaltechnische zaken breedtesport
Ron Hansen (HJO breedtesport)

Interne scouting / spelersbeleid
Jeffrey Mirrer | 06-16890856

Coördinatie- / loopscholing
vacant

Keeperszaken
Harry Steenwijk | 06-29086060

Voorzitter
Erik Bakker | 06-15030383

Algemeen lid
Frans Beerthuizen

De centrale doelstelling van het beleidsplan willen wij graag met deze communicatie met u delen en is:

Ontwikkeling en plezier gaan hand in hand 

Deze ontwikkeling wordt ten allen tijde bewaakt worden door de OC i.s.m. het daarvoor aangewezen bestuurslid VTZ (VoetbalTechnischeZaken).

Vanuit deze organisatiestructuur zal, de jeugdopleiding, in breed perspectief kwalitatief bewaakt worden en zal de doelstelling: ‘Ontwikkelen en plezier gaan hand in hand’ op een juiste manier gehandhaafd worden.

Natuurlijk zijn deze mensen altijd benaderbaar voor vragen. Ze zullen veelvuldig langs de velden te vinden zijn komend seizoen.

In algemene zin zijn zij te bereiken via het mailadres: oc@svhuizen.nl

Maar de kortste lijn naar informatie blijft toch altijd wel via de teamleider en/of trainer.

Vanuit het bestuur wensen wij deze groep veel succes en plezier met het verder uitwerken en invulling geven aan deze uitdaging.