Opzeggen lidmaatschap

We kunnen het haast niet voorstellen. Maar je wilt opzeggen als lid bij s.v. Huizen.
We hopen dat je een onwijs leuke tijd hebt gehad bij s.v. Huizen.

Let op: Er zijn 2 momenten waanneer je kan opzeggen.

Vóór 1 jan:

u bent de helft van de contributie van het huidige seizoen en de kledingbijdrage verschuldigd. Er vindt restitutie plaats of de openstaande incasso’s worden geannuleerd.

Na 1 Jan maar vóór 30 juni:

u bent de volledige contributie plus kledingbijdrage van het huidige seizoen verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.

LET OP: de opzegging kan pas formeel plaats vinden (en evt. overschrijving naar een andere vereniging) als er geen openstaande facturen mbt contributie en/of KNVB tuchtzaken meer zijn. Ook dient het wedstrijdtenue te zijn ingeleverd bij de kledingcommissie.

Afmeldingen voor het volgende seizoen moeten dus VOOR 1 juli bij ons binnen zijn!
Uw afmelding wordt verwerkt met als datum de datum van binnenkomst van de mail of later, als u hieronder een ingangsdatum in de toekomst kiest.

Vul onderstaand formulier in en wij zullen ervoor zorgen dat verder alles wordt geregeld.

Afmelding per
Gegevens bewaren *

* We vragen nadrukkelijk uw toestemming om uw gegevens te mogen bewaren voor eventuele toekomstige activiteiten en mailings. Kies Ja als u akkoord bent en hiertegen geen bezwaar heeft.