Als ik Google opdracht geef te zoeken naar ‘SMG’ worden mij vooral machinegeweren aangeboden. Dát kan nooit de bedoeling zijn. Zoekend op de volledige naam kom ik echter al vlot uit bij het bedrijf waarbij Dolf Kos al weer vijf jaar de scepter zwaait. Op het sfeervolle Nautisch kwartier heb ik net aangebeld bij het kantoor van de Sales Marketing Group als oprichter Dolf Kos komt aanlopen. SMG heeft zich als een olievlek over het Nautisch kwartier uitgespreid en Dolf neemt me mee naar de verdieping boven één van de vele restaurants die het nautisch Kwartier rijk is. Onder het genot van een prima kop koffie bevraag ik Dolf naar het wel en wee van SMG…

Locaties

“Het begon daar met die fantastische plek aan het water,” legt Dolf uit als ik hem vraag of het niet lastig is over zoveel verschillende locaties te beschikken. “We deden hier vaak al lunchmeetings of andere afspraken. Toen deze ruimte vrij kwam zijn we daar meteen ingesprongen. Maar we hebben hier nog wat ruimtes inmiddels in gebruik!” En hij wijst nog wat omliggende gebouwen aan waar de SMG inmiddels ook de vleugels heeft uitgeslagen.

Ik vermoed dat ik de plank mis sla als ik SMG een ‘Uitzendbureau voor ZZP’ers zou noemen…
“Nee, die plank sla je inderdaad mis! Haha! Het is een collectief van Freelancers. Daarin werken we samen, delen kennis, spelen elkaar opdrachten toe, leuke dingen maken vanuit een delen-mindset. Als je kunt delen, kun je vermenigvuldigen en kan je samenwerkend veel grotere projecten aan dan als alleenstaande freelancer. Ook kwalitatief maakt het de deelnemers sterker, omdat iedereen doet waar hij of zij goed in is en wat hij of zij leuk vindt. De dingen waar je dan minder goed in bent, die speel je dan weer door aan iemand anders die zich juist dáár weer in gespecialiseerd heeft. Het geheel is zo altijd meer dan de som der delen. Alleen doen waar je energie van krijgt. Géén talentpool, omdat dat ook weer zou suggereren dat die mensen in dienst zouden zijn, maar het zijn en blijven allemaal zelfstandige experts op het gebied van Sales en Marketing, die voor eigen rekening en risico opdrachten uitvoeren. Vaak ook uitblinkers op hun vakgebied.”

Ontstaan

“Ik ben in 2014 gaan Freelancen, aanvankelijk voor twee MKB-bedrijven. In 2016 ben ik als interim aan de slag gegaan, tijdelijke vervangingen bij zwangerschappen, ziekte en zo. Meestal voor de duur van twee of drie maanden. Vanuit die positie kwam ik in contact met heel veel uitstekende mensen. Specialisten waarvan ik meteen dacht: ‘Waarom ga je niet voor jezelf beginnen? Dan heb je zoveel meer mogelijkheden om jezelf te ontplooien!’ Ik wilde meer 1+1=3 denken! Opdrachtgevers belden me veel in die tijd – en nog steeds overigens – en ik dacht als we dat nou eens zouden kunnen ondersteunen met een projectteam dat je helpt in het in de markt zetten van al die producten? Veel freelancers zijn extreem goed in wat ze doen, maar hebben een broertje dood aan de randzaken daar omheen. En zo zijn we in 2018 met de Freelance groep gestart en hebben we nu meer dan honderd aangesloten experts. Die werken vaak bij de opdrachtgevers óf op één van de acht flexwerkkantoren van Almere tot en met Groningen en Zeist.
Hert begon uiteraard gewoon met één, maar gaandeweg werden we groter en groter en sloten er zich meer freelancers bij ons aan. We hebben inmiddels ook een vijftal mensen in vaste dienst voor de bedrijfsvoering: accountmanagers, iemand voor de administratie en ’n teamleider.”

Business

“Er is sowieso schaarste qua personeel, ook binnen de marketing. Het is best een groeimarkt! We vragen van iedere deelnemer honderd euro maandelijkse bijdrage, maar dat bedrag mogen ze ook weer aan hun eigen opleiding besteden. Daarnaast dragen ze een klein percentage van hun omzet aan de groep af, een percentage dat afneemt naarmate ze langer meedoen binnen de groep. Maar ook onderling zit er een win-win situatie in: als de ene deelnemer een ander aan een klus helpt, dan ontvangen ze daar ook weer een deel provisie van.
Dat opleidingsbudget vinden we uitermate belangrijk, we investeren continue in kennis. Daar organiseren we zelf ook heel veel events voor, maar ze kunnen ook zelf hun eigen opleidingen trainingen kiezen.”

Klussen

“De opdrachtgever bepaalt zelf wie ze het liefst voor welke klus inhuren. Het is dus altijd aan de freelancer zélf of die de gunning krijgt. De opdrachtgever zal altijd twee of drie andere kandidaten in overweging nemen en kiest zo nooit ‘de eerste-de-beste’… Soms bevelen we wel bepaalde specialisten aan als we daar aanleiding toe zien of als de opdrachtgever daar om vraagt als ze heel specifieke hulpvragen hebben. Wij hebben natuurlijk perfect inzicht in welke specialisten voor welke hulpvragen het best op hun plaats zijn. Daarvoor moet de opdrachtgever dan wel zijn opdrachtstelling helemaal ‘scherp’ voor ogen hebben, anders wordt het voor ons ook lastig.

We zijn wat breder dan alleen online-marketing. Het online-gebeuren vormt natuurlijk wel een groot aspect waar ik zelf ook mijn achtergrond in heb. We hebben de specialismen ongeveer gelijkelijk verdeeld in huis: de helft online en de andere helft meer gespecialiseerd in de wat traditionelere marketing. Natuurlijk is dat internet niet weg te denken, dat waait echt niet over. Ik durf wel te zeggen dat we daar veel kennis over delen en er bovengemiddeld sterk in zijn. Doordat we voor zoveel organisaties aan de slag zijn, weten we gewoon wat er speelt. Daardoor kunnen we veel organisaties ook heel flexibel extra power geven. Als je als bedrijf niet goed weet aan welke ‘knoppen’ je moet draaien, dan doe je er gewoon verstandiger aan een expert in te huren die exact weet welk effect welke knop heeft! Een internet-marketing-blunder kan catastrofale gevolgen voor een bedrijf hebben.”

Trends en ontwikkelingen

“Momenteel is AI, Artificial Intelligence’, booming! ChatGPT is momenteel onderwerp van gesprek en er wordt al veel gebruik van gemaakt en veel kennis over gedeeld. Wij specialiseren ons als bedrijf daar niet in, maar uiteraard hebben we wel aangesloten freelancers die zichzelf daar in specialiseren. Wij zijn daar an sich geen partij in, wij zijn als collectief slechts een verbindende factor. We staan open voor alle specialismen op Sales en Marketing gebied, mits ze maar dezelfde mindset en groeps-DNA hebben,.
We zijn nu eigenlijk nog maar net begonnen. We zijn nu vijf jaar bezig en de rek is er nog steeds niet uit. We denken dat het dit jaar en volgend jaar alleen nog maar harder zal gaan. Wat we daarbij belangrijk vinden is dat we de onderlinge verbinding goed kunnen houden. We zoeken die verbinding enerzijds in de locaties; we zitten nu in tien locaties in Nederland. In Groningen zitten we bijvoorbeeld in de Euroborg, het stadion van FC Groningen. Er staat echt een heel mooi bedrijf, volledig schaalbaar, slank in de vaste kosten. Dat je variabel en flexibel moet blijven is ook één van de lessen die ik in de loop der jaren wel geleerd heb. Maar ik zou het niet raar vinden als we over vijf jaar vier of vijf keer zo groot zijn geworden. Zo lang we kwaliteit blijven leveren ben ik er niet bang voor dat we ‘doorschieten’. Dit zijn allemaal zelfstandigen die samenwerken. Dat is toch een wezenlijk ander businessmodel dan dat je een bedrijf hebt dat heel erg hard groeit. Zolang die mensen de verbinding blijven houden en samen blijven werken gaat dat goed.
We assisteren de freelancers ook hun eigen klussen te vinden via LinkedIn etc. Daar geven wij ook cursussen voor. Daardoor werkt het als een soort sneeuwbal, waarbij we allemaal weer werk zien ontstaan bij opdrachtgevers dat dan weer aan onze ‘sneeuwbal’ blijft kleven…”

s.v. Huizen

“Ik heb zelf bij Huizen gevoetbald. Ik ben niet zo héél erg ver gekomen,” legt Dolf bescheiden zijn relatie met s.v.Huizen uit. “Bij de E5 hield het op, mijn zoons lachen me nog altijd uit. Op donderdagavond wil ik nog wel eens een recreatief balletje meetrappen.
Mijn zoons voetballen wel, Lars speelt in de Onder15-1 en Stijn in de Onder17-1. Mijn dochter Rozemarijn voetbalt ook bij de HZ-Combinatie.
Bij de businessclub hebben we al eens een mooi event gehouden en dat zal nog wel een paar keer gaan gebeuren deze zomer.
We zijn wel lid van de BCH, maar we maken er eigenlijk te weinig gebruik van. Uiteindelijk is alles natuurlijk een bewuste keuze, maar ik ben niet echt consequent bij de wedstrijden van het eerste elftal aanwezig. Het is overigens wel een grappig detail dat ik samen met trainer Arnold Klein een jaar op kamers heb gewoond in Haarlem tijdens onze studietijd.
We zijn sponsor, gedeeltelijk uit maatschappelijke overwegingen, maar voor de klandizie geloof ik niet dat we daar erg veel uit zullen halen. We hebben een bord hangen en we zijn een paar keer geweest, wellicht dat we nog wel wat dingen zullen gaan doen in de nabije toekomst. Het is meer een stukje relatiemanagement. Onze klandizie halen we meer uit de grotere bedrijven als multinationals, bedrijven die al gewend zijn expertises interim in te huren. Voor de MKB-bedrijven vallen we vaak al vlug buiten het budget. Het is daarbij wel merkwaardig dat men wel vaak dik betaalt aan Google waar men ongericht aan het adverteren is, terwijl wij juist de expertise in huis hebben om die investeringen veel gerichter en dus efficiënter in te zetten.
Wat doet Huizen goed en minder goed op jullie vakgebied?
“Ik denk dat Huizen meer zou kunnen doen op bepaalde social campagnes. Daar liggen voor mijn gevoel nog wel kansen voor Huizen. Sponsorwerving is meer aan de Business-to-Business kant.
Ook denk ik dat de faciliteiten van de businessruimte wel een face-liftje kunnen gebruiken, dat is echt niet meer helemaal anno nu. Daar zou je eens een keer een interieurarchitect doorheen moeten laten gaan. Het moet daar weer gaan bruisen. Ik heb in het verleden bij wel meer businessclubs gezeten en ook hier zou je best een bruisende businessclub van kunnen maken.
Wat s.v.Huizen goed doet is hoe het complex er verder bij staat, dat ziet er allemaal heel goed en professioneel uit, keurige bebording en een fraai clubgebouw.”

Tenslotte

“Als er mensen zijn die dit artikel lezen en iets met hun online uitingen eens tegen het licht willen houden of een andere specifieke hulpvraag hebben op marketing– of salesgebied, dan zou ik het heel erg leuk vinden om daar eens mee in contact te komen. Ook Freelancers die dit lezen en denken: ‘Hee, dat is eigenlijk precies wat ik zoek!’ kunnen me uiteraard contacteren. Dan kunnen we zien wat en óf we wat voor elkaar kunnen beteken Ze kunnen me dan een mailberichtje sturen of via LinkedIn reageren!” besluit Dolf ons interview. “Je vindt mijn contactgegevens op onze website: salesmarketinggroup.nl.”
De Sales Marketing Group, een verzamelplaats voor bevlogen marketeers. Een plek ook waar expertise hoogtij viert en het geheel telkens meer blijkt dan de som der delen…

Dolf Kos