Het kantoor van Houweling en Partners is eigenlijk niet te missen met dat fraaie logo op de gevel. Een gestileerd ‘doolhof’ wordt mij later verklaard. De deur staat echter al uitnodigend open als ik arriveer en van ‘dolen’ is dan ook geen sprake. De website van Houweling en Partners nodigt je uit voor een kop koffie. En ik kan u alvast verklappen: alleen die koffie is al een bezoekje aan de Huizermaatweg 352 waard!
Gerjos Joosse en Mijndert Wiesenekker – oud speler van Huizen – schuiven aan voor het interview. Naamgever en medevennoot Hans Houweling is helaas nog verwikkeld in een uitlopend gesprek in de aanpalende spreekkamer.

Historie

“Onze historie begint begin jaren negentig van de vorige eeuw,” steekt Mijndert Wiesenekker van wal. “We vinden onze oorsprong in Kortenhoef, waarna als onderdeel van een samenwerkingsverband de stap naar Huizen is gemaakt. Toen dat samenwerkingsverband tot een einde kwam zijn we vanaf 2007 hier op de Huizermaatweg 352 gevestigd. We werken hier met vijf personen: twee dames en de drie vennoten. We zijn aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. Daarvoor moeten we ook jaarlijks aan onze deskundigheid werken, we moeten gewoon onze Permanente Educatie-punten halen… We behoren ook tot de groep kantoren die aan het Horizontaal Toezicht van de belastingdienst mogen deelnemen. Bij horizontaal toezicht is samenwerking het sleutelwoord. Door goede afspraken te maken met alle partijen die bij het aangifteproces betrokken zijn, kunnen we met elkaar de kwaliteit van de aangiften behouden en verbeteren. Daarbij voorkomen we onnodig dubbel werk.”

Dienstverlening

“We zitten hier inderdaad wel midden in de ‘accountancyburen’ met diverse accountants- en administratiekantoren in onze directe omgeving We zitten elkaar niet in het vaarwater en hebben zelfs enige vorm van samenwerking.  We zijn geen accountantskantoor maar hebben daarvoor zeker wel de ervaring in huis. Vandaar ook dat we ons profileren als fiscaal advies- en administratiekantoor. Meerwaarde bieden voor de ondernemer als hun vertrouwd adviseur voor een passend tarief.” aldus Mijndert Wiesenekker.
“Ik ben daarnaast vanaf 1 januari 2020 toegetreden als vennoot bij Houweling en Partners. Daarvoor was ik bijna twintig jaar werkzaam bij een accountantskantoor in Huizen,” vult Gerjos Joosse aan. “We hebben niet echt een heel specifieke doelgroep, ik denk dat de omschrijving Midden- en Kleinbedrijf – en wel zo breed mogelijk – het beste bij ons past. Door onze ruime ervaring kunnen we heel veel verschillende branches bedienen. Alleen als er specifieke branchegerichte kennis nodig is  zullen we expertise inschakelen.
Het kan voor komen, dat een organisatie dermate groeit dat wij de diensten van een accountantskantoor moeten inroepen. Wij blijven dan echter wel voor die relatie ‘aan het roer’ staan. In de regel bijten we elkaar niet en willen elkaar hier ook niet als concurrenten zien! We hechten aan die goede verhoudingen: je komt elkaar in een dorp als Huizen overal tegen: van op de markt tot in de businessclubs,” weet Gerjos Joosse.
“We onderkennen hier intern de individuele specialismen van de vennoten. Hans Houweling heeft het diploma Fiscaal Adviseur gehaald, ik ben gespecialiseerd in ondernemen in de breedste zin des woords en Gerjos is dé vakman op het gebied van jaarrekeningen en administraties. Komt er dus een fiscale kwestie aan de orde, dan ligt dat meteen ook op het bordje bij Hans…” aldus Mijndert Wiesenekker.

Corona

“We hebben gelukkig nog geen ‘zware gevallen’ tussen onze cliënten zitten,” verklaart Mijndert Wiesenekker verder. “Uiteraard staan we ze met raad en daad bij waar het de regelingen en de voorzieningen betreft. In die zin houden we echt wel de vinger aan de pols van de ondernemer. We proberen zo dicht mogelijk bij de ondernemer te staan. We staan ons er op voor dat we vooral ook een persoonlijke band met onze klanten op proberen te bouwen. Doordat we klein zijn krijgt een ondernemer in principe steeds met dezelfde contactpersoon te maken en ontstaat die band op natuurlijke wijze. De ondernemer krijgt te maken met regelgeving die soms om de twee weken verandert en dan is het prettig dat ze op ons terug kunnen vallen om dat voor ze in de gaten te houden en daarop te acteren.”
“Doordat we heel kort op de klant zitten, weten we ook bij voorbaat eigenlijk al welke ondernemers het zwaar zullen gaan krijgen en ondersteunen en begeleiden we ze door dat doolhof dat de regelgeving inmiddels geworden is. Vaak komen de hoofdlijnen van de maatregel al naar buiten voor de overheid er zelf al helemaal uit is. Dan moeten we soms ook even pas op de plaats maken met de ondernemer,” knikt Gerjos Joosse instemmend. “Maar regelingen als NOW en TOZO, daar zitten we zo kort op dat we meteen actie kunnen ondernemen.”
“MKB Nederland is eigenlijk ‘de BV-Nederland’,” hervat Mijndert Wiesenekker. “Het is een enorme groep bedrijven die heel ondernemend veel omzet genereren. Zij zijn het die de eerste klappen krijgen als het fout gaat. Je moét dus als MKB’er wel mee ontwikkelen als er iets gebeurt. En daar ligt ook meteen hun kracht dat ze heel innovatief bezig kunnen zijn met het ondernemen, het omdraaien, het ‘omdenken’. Wij moeten dan de ondernemer begeleiden en adviseren bij de fiscale en administratieve zaken die uit die nieuwe bedrijfsvoering voortvloeien.”
“Omdat we zo dicht op de ondernemer zitten, nemen we daarbij ook zeker de privésituatie van de ondernemer mee,” geeft Gerjos Joosse aan. “We houden ook de mens achter de ondernemer in de gaten…”

Veranderingen

“We hebben duidelijke doelstellingen binnen onze dienstverlening aan onze relaties,” legt Gerjos Joosse verder uit “van vertrouwenspersoon tot ondernemerscoach en vertrouwd adviseur.
We worden hierbij ondersteund door verregaande automatisering die ons veel routinematig werk uit handen neemt, zodat we ons volop kunnen richten op de rollen die ik net noemde. Gelukkig zitten we hier als directie op één lijn qua commitment voor wat betreft het streven naar een toekomstbestendige kantooromgeving. We hebben immers te maken met een zich verjongende clientèle en daar willen we heel bewust ook op inspelen!”
Ik zag op jullie website ook heel revolutionair de kreet ‘een nieuwspagina is zo 1989’, gebruik onze app!
“Tja,“ lacht Gerjos Joosse. “De nieuwsberichten volgen elkaar zo snel op dat we wel kunnen proberen continue bij te blijven qua website, maar je kunt ook als je géén klant van ons bent met die app je gewoon aanmelden en dan heb je altijd een actueel fiscaal handboek in je zak. We willen dat mensen contact opnemen, dan kijken we samen welk actueel nieuws voor iemand van belang is”.
“Wij hebben onze website bewust heel basic gehouden,” vult Mijndert Wiesenekker aan. “Een beetje ‘Less-is-more!’, korte teksten, louter een uitnodiging om eens langs te komen, een etalage waar de potentiële klant drie seconden in kijkt voor hij weer verder zapt. In die drie seconden moet je die mogelijke klant dan ook zien te triggeren om langs te komen.
We zoeken ook nadrukkelijk dat persoonlijke contact. Niet alleen ‘hier heb je je informatie en zoek het verder maar uit’…
We worden door de NOAB ondersteund en begeleid langs al die nieuwe technologische ontwikkelingen. Als klein kantoor heb je daar gewoon de mankracht niet voor. Onze corebusiness en dus ook onze focus, ligt op het begeleiden van onze relaties. We zetten op LinkedIn elke maand een artikel dat de lezer prikkelt op fiscaal gebied. Doordat onze interne communicatielijnen kort zijn, kunnen we makkelijk even een uurtje gaan zitten om spijkers met koppen te slaan.”

Hans Houweling

Inmiddels is Hans Houweling ook uit vergadering gekomen en met de enthousiaste blosjes nog op de wangen schuift hij ook aan bij het interview. Onwillekeurig gaan de herinneringen toch ook nog even terug naar de tijd dat zijn zoon Joey nog bij Huizen voetbalde. Inmiddels is Joey doelman van Jong FC Utrecht en dat maakt dat we Hans minder op de tribune zien omdat hij uiteraard de verrichtingen van Joey van nabij wil volgen.
“Vroeger ging ik ook na de wedstrijden van Joey ook nog wel naar wedstrijden van het eerste, uitwedstrijden zelfs,” vertelt hij. “Maar dat komt er de laatste tijd niet meer van. Ik beperk me eigenlijk vooral tot de bezoekjes aan de businessclub, daar zijn wij uiteraard ook lid van. Maar ik bewaar er zeker de beste herinneringen aan.”
Als ik bij een kantoor kom dat na tien, vijftien jaar nog steeds uit vijf personen bestaat, dan vermoed ik altijd dat dat klein blijven een bewuste keuze is. Klopt mijn vermoeden in jullie geval?
“We streven naar een natuurlijk verloop in de aandeelhouders. Gerjos is er begin dit jaar weer bijgekomen en daarmee zorgen we dan weer voor ‘nieuw bloed’ om door te kunnen rouleren. Als we dat niet doen, dan houden we een keer op te bestaan. Mijndert is 58, ik ben 53 en Gerjos is 44,” legt Hans Houweling uit. Maar we gaan vanwege de beheersbaarheid en de continuïteit gewoon uit van een stabiele groei, dus niks geforceerds. Daardoor kunnen wij onze klanten nog steeds op die persoonlijke manier blijven bedienen. We zouden daarin de komende vijf jaar toch nog wel iets willen groeien qua personeelsbestand, afhankelijk van de marktontwikkeling: een mix van adviserend en ondersteunend personeel. We willen echter absoluut voorkomen dat we hier allerlei lagen in onze hiërarchie krijgen. Persoonlijk contact is onze kracht en dat neemt af als je uit je krachten groeit. We zien de komende vijf jaar wel een groeiende tendens richting de advisering van onze klanten en daar willen we uiteraard wel op in kunnen spelen.”
“De robotisering slaat ook toe in de financiële dienstverlening,” vult Mijndert Wiesenekker aan. “We hebben de laatste jaren al een sterke verschuiving gezien: de mensen die alle gegevens braaf in zaten te kloppen zijn nagenoeg van het toneel verdwenen! Ook de richtlijnen van de overheid vormen een uitdaging. Überhaupt is het bijblijven met de laatste ontwikkelingen voor iedereen in deze branche een uitdaging. Men ziet ons vaak als ‘stoffige’ mensen, maar dat is – zeker in ons geval – een volstrekt foutief beeld! Bij ons was het motto eigenlijk vanaf het begin: ‘gewoon doén!’ Je moet als kantoor mee kunnen – en durven – veranderen om bij te blijven in die veranderende rol die we als beroepsgroep hebben.

Hans Houweling

Sponsors

“Ik denk dat we inmiddels zo’n twintig jaar sponsor zijn bij sv Huizen,” weet Hans Houweling o te diepen. “Sponsor, trainer, leider, jeugdscheidsrechter, supporter, speler in het vijfde, noem het allemaal maar op! Dus daar ligt de oorsprong van onze sponsoring. Daarbij is Joey in de Wolfjes ooit begonnen. Hij was een van de jongste spelertjes ooit. Hij zat in die legendarische E1 die dat seizoen alle prijzen pakte tot de KNVB-beker aan toe.
Ik heb ook heel veel energie gestopt in het trainen en leiden van de teams waarin Julian (1993) speelde met illustere Huizer namen als Rebel, Wiesenekker, Veerman, Klein, Heijnen, Brasser, Gooijer, etc. In de B’tjes heeft dat zelfs een kampioensteam opgeleverd inclusief platte kar…
Maar ook de zoon van Gerjos – Seth- speelt bij Huizen. Hij is gestart in de Meco Champions League en speelt nu in de JO13-selectie.
Toen ik naar Huizen verhuisde, kende ik hier aanvankelijk niemand, dus het leek me een goede gedachte me hier bij de plaatselijke voetbalclub aan te sluiten en zo wat mensen hier te leren kennen. Ik ben toen ook een jeugdelftal gaan trainen, daardoor kreeg ik hier in Huizen ook wat naamsbekendheid. Een aantal van die jongens van toen is nu zelfs klant van ons! In dat opzicht heeft de sponsoring voor ons heel erg succesvol uitgepakt.
We zijn ook lid van de businessclub. Dat zijn leuke bijeenkomsten – toen ze er nog waren. We proberen altijd wel te zorgen dat minimaal één van ons aanwezig is bij die bijeenkomsten.
Die sponsorcommissie is gewoon lekker actief en daar hebben we veel contacten mee. Laatst hebben we nog een nieuw bord kunnen plaatsen op een leuke plek die goed in het zicht ligt. Ook dat was een kwestie van snel schakelen toen we hoorden dat die plek vrijkwam. Lekker vlot spijkers met koppen kunnen slaan. Die daadkracht spreekt ons uiteraard erg aan. Maar ook dat ze meteen zaken als bijvoorbeeld dit interview regelden, dat is gewoon fijn en daardoor voelen we ons als sponsor ook gewaardeerd door de club! Ze zijn goed bezig, al wordt het nu dan even wat lastig met die coronamaatregelen. Maar als ik terugdenk aan die kelder waar het ooit begon – ‘Tora Bora’ – dan denk ik dat Huizen goed op weg is met de businessclub!”