Beste leden,

Na twee politiek getinte weken kunnen we jullie als bestuur weer een update geven over de stand van zaken rondom de bouwplannen van de Gemeente Huizen en de gevolgen daarvan voor ons sportpark.

In gesprek met de politiek
Bestuursleden van de s.v. Huizen en HSV De Zuidvogels hebben de afgelopen twee weken met de vertegenwoordigers van bijna alle politieke partijen gesproken. Ook is er gebruik gemaakt van het inspreekrecht tijdens de gemeentelijke raadsvergadering, waarin het besluit over de bouwplannen van de woontorens op de agenda stond. In de gesprekken en tijdens de vergadering hebben wij in duidelijke, krachtige bewoordingen toegelicht waar onze bezwaren liggen. Wij gaven in onze speech aan dat de gemeente wat ons betreft met deze plannen afwijkt van de recent uitgesproken ambities en beloften in het Sportakkoord, onvoldoende rekening houdt met de toekomst, én voorbijgaat aan de rol van het sportpark voor heel Huizen en haar inwoners.

De plannen
Als de plannen van de gemeente Huizen worden uitgevoerd zoals ze nu op tafel liggen, verliest het sportpark feitelijk tweeënhalf veld aan ruimte waar gebouwd wordt en parkeerplaatsen komen. Daar krijgen we precies één extra kunstgrasveld voor terug. De aanleg van dit veld wordt toegevoegd aan de geplande vervangingsplannen van de huidige kunstgrasvelden, die hierom ook al enige tijd worden uitgesteld. De nieuwe veldverdeling zorgt ervoor dat het voor de s.v. Huizen lastiger wordt om de trainingen, wedstrijden en alle overige events op het sportpark te plannen. Rekening houdend met de groei van onze club en met de toegenomen overlast van regen en droogte door klimaatverandering, is dit een onmogelijk uitdaging voor iedereen die gebruik maakt van het sportpark.

Een tegenvoorstel
Daarom pleitten we bij de gemeente voor nog één extra kunstveld. Met twee extra kunstgrasvelden worden de planningen namelijk makkelijker én – nog belangrijker – zijn we wel goed voorbereid op de toekomst. Met twee extra kunstgrasvelden kunnen we onze groeiambities echt waarmaken. Het aanvullende voorstel van de gemeente om als clubs dan zelf een substantiële investering in zo’n tweede extra kunstveld te doen, hebben we afgewezen. Hieraan kleven voor beide verenigingen helaas te grote (financiële) risico’s. Die durven we in het belang van de verenigingen niet te nemen. De gemeente geeft echter aan dat de investering in een tweede kunstgrasveld niet past binnen de gemeentelijke bestedingsruimte en houdt voet bij stuk.

De gemeenteraad beslist
Na twee weken van veelvuldig vergaderen en praten is het nu uit onze handen. We hebben met alles wat in ons vermogen lag geprobeerd om alle politieke partijen onze kant van het verhaal te laten zien. Beter gezegd: de kant van wel 3000 actieve sporters te laten zien. We zijn ervan overtuigd dat de gemeente meer voor het sportpark en de betrokken verenigingen en leden kan doen als zij zeggen sport en beweging hoog in het vaandel te hebben. Aanstaande donderdag zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen. We brengen jullie hiervan uiteraard weer op de hoogte.

Met sportieve groet,
Bestuur s.v. Huizen

Tribune s.v. Huizen