De kogel is door de kerk. Gemeente Huizen heeft tijdens de raadsvergadering op 30 mei jl. voorgestemd voor de aanleg van een tweede extra kunstgrasveld op Sportpark de Wolfskamer. Omdat dit extra veld niet was opgenomen in het eerste voorstel voor herinrichting van het sportpark, werd dit met een amendement in de raadsvergadering ingebracht. Er stemden 23 raadsleden voor en 4 tegen het amendement. Hiermee zijn s.v. Huizen en HSV De Zuidvogels de komende jaren verzekerd van in totaal 7 kunstgrasvelden op het sportpark.

Details herinrichting
De komende periode blijven beide sportclubs in nauw contact met de gemeente over de herinrichting van het sportpark. De bouwplannen voor de drie woontorens zijn nu goedgekeurd en de gevolgen daarvoor voor het grenzende sportpark nu dus ook. Maar daarmee begint het pas. Los van de bouw van de woontorens, moet er nog goed in detail worden nagedacht over de precieze herinrichting van het Sportpark. Denk aan het wel of niet plaatsen van hekken, routes van de velden naar de twee kantines, mogelijke (ver)plaatsing van sponsorborden etc. Hierbij is het ook belangrijk te weten of s.v. Huizen toetreedt tot de derde divisie. Want daarvoor gelden vanuit de KNVB weer extra voorwaarden.

Als bestuur zijn we in ieder geval blij te kunnen melden dat de gemeenteraad gehoor heeft gegeven aan onze zorgen. We vertrouwen erop dat we de komende jaren de beschikking hebben over een mooi en flexibel inzetbaar sportpark. We houden jullie uiteraard met regelmaat op de hoogte van de vorderingen.

Met sportieve groet,
Bestuur s.v. Huizen