Het seizoen 2023/2024 komt bijna tot einde, dus wordt het vizier op het aankomende seizoen gericht. Daarom willen wij graag de selectieprocedure voor seizoen 2024/2025 toelichten.

Als OC hebben wij een goed beeld van onze spelers binnen de vereniging. De selecties van alle leeftijdscategorieën (boven-, midden- en onderbouw) zijn goed in beeld bij de  huidige hoofdtrainers, waardoor wij weten hoe de ontwikkeling van de spelers verloopt. Daarnaast lopen de leden van de OC op de zaterdag rond langs de velden om ontwikkelingen in de gaten te houden.

Ook de interne scouting heeft gedurende dit seizoen veel wedstrijden bekeken in de onder- en middenbouw, waardoor wij een helder beeld hebben van wat er rondloopt op onze velden.

Tevens zal er ook gebruik gemaakt worden van de input van de coaches en leiders van de niet-selectieteams.

Hieronder vindt u belangrijke informatie v.w.b. de selectieprocedure voor seizoen 2024/2025.

Voor de zomerstop wordt er een indeling bekend gemaakt vanuit de trainers.

De huidige competities zijn uiterlijk 25 mei uitgespeeld, uitzonderingen daargelaten. Dit houdt in dat wij vanaf 27 mei zullen starten met de trainingen en oefenwedstrijden met de voorlopige selecties voor het seizoen 2024/2025.

De trainers van desbetreffende teams zullen alle contactgegevens ontvangen van de spelers die hiervoor in aanmerking komen. Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen en u heeft daar vragen over, dan horen wij dat graag. Dan kunnen wij toelichting geven op het besluit. U kunt een e-mail sturen naar hjo.svhuizen@gmail.com.

Procedure

Na de laatste competitiewedstrijden worden er trainingen ingepland om de teams te vormen. De spelers zijn gedurende het seizoen in de gaten gehouden door interne scouting, de (hoofd)trainers en OC. Alle input wordt meegenomen om een eindoordeel te vellen over de indeling.

De spelers worden beoordeeld op basis van 3 aspecten:

– Techniek
– Tactiek
– Fysiek

De bovenstaande aspecten zijn niet geldig voor alle leeftijdscategorieën. Zo hebben de tactische vaardigheden een mindere rol in de onderbouw dan in de bovenbouw. De volgende aspecten worden beoordeeld:

Onderbouw    : Techniek (voetbalhandelingen) en Fysiek (loop en coördinatie)
Middenbouw  : Techniek (voetbalhandelingen, Tactiek (handelen in teamfuncties en Fysiek (loop en coördinatie)
Bovenbouw    : Techniek (voetbalhandelingen), Tactiek (beheersen van spelintenties) en Fysiek (conditie, kracht en coördinatie)

De groepen in de zomervoorbereiding zullen groter zijn dan de selectie waarmee het seizoen zal worden afgetrapt. De spelers die bij de uiteindelijke selectie komen, krijgen een bericht van de hoofdtrainer en zal een officieel introductie moment zijn met een kick-off. De spelers die het niet redden, krijgen toelichting van de trainer op basis van welke leeftijdsspecifieke handelingen de speler niet wordt geselecteerd en wat de speler kan doen om alsnog de stap te kunnen maken in de toekomst. Toelichting zal in een persoonlijk gesprek worden gedeeld met een schriftelijke bevestiging van de afspraken die hieruit volgen.

Spelersaantallen

Om te borgen dat spelers genoeg aan spelen toekomen, hebben wij per spelformat het aantal spelers (inc. keeper) vastgelegd. Uitgangspunt is hierin dat in de onderbouw 3 selectieteams zijn en in de midden- en bovenbouw 2 selectieteams. Indien er minder selectieteams in een leeftijdscategorie zitten, kan hiervan afgeweken worden.

Leeftijdscat. Spelformat Min. spelers Max. spelers
JO08 – JO10 6 tegen 6 7 9
JO11 – JO12 8 tegen 8 9 11
JO13 – JO16 11 tegen 11 14 16
JO17 – JO18 11 tegen 11 14 18

Mutaties gedurende het seizoen

De selecties zijn niet definitief. Mutaties kunnen plaats vinden gedurende het seizoen, maar dit zal wel op een zorgvuldige manier gebeuren. Op het moment dat de trainer constateert dat de speler het niveau niet aankan, dan wordt dit aangegeven bij de HJO met argumentatie op basis van de leeftijdsspecifieke kenmerken. Dat houdt in dat de speler wordt beoordeeld op basis van de vastgestelde spelintenties. De HJO geeft vervolgens goed- of afkeuring om de procedure te starten.

In de onder- en middenbouw is het verplicht dat het gesprek wordt gevoerd met ouders en speler. In de bovenbouw kan het zijn dat het gesprek alleen met de speler wordt gevoerd. Het gesprek dient de volgende onderwerpen te bevatten:

  • Huidige situatie (constateringen van de trainer op basis van spelintenties)
  • Eigen beleving ouder/kind
  • Ontwikkelplan (Hoe kan de trainer helpen om toch de volgende stappen te zetten?)
  • Vervolgafspraken (Tussentijdse evaluatie om verwachtingen te managen en een eindafspraak over 4 tot 6 weken)

Na afloop van het gesprek vat de trainer het gesprek samen op papier en stuurt dit naar de ouders (ook bij bovenbouw-spelers), speler en HJO. De ouders dienen akkoord te geven op het document, zodat het voor iedereen duidelijk is wat de periode na het gesprek inhoudt.

Het bovenstaande traject dient minimaal 4 weken te duren met een maximale duur van 6 weken. In 4 weken tijd geef je de speler meerdere momenten (gemiddeld 8 trainingen en 4 wedstrijden) om te laten zien dat de gewenste stappen alsnog gemaakt kunnen worden en een maximum van 6 weken zorgt ervoor dat de speler niet te lang in onzekerheid leeft over wat zijn toekomst inhoudt.

Voor het eindgesprek van de procedure gaat de trainer in gesprek met de HJO. De trainer geeft daarin aan hoe de procedure is verlopen en geeft zijn advies over het wel of niet lager indelen van de speler. De HJO is eindverantwoordelijk en neemt uiteindelijk de beslissing. Op basis van de beslissing wordt een vervolgtraject besproken. Als de speler in hetzelfde team blijft, wordt gekeken naar hoe de trainer ervoor kan zorgen dat de lijn omhoog die is ingezet doorgetrokken kan worden. Indien wordt besloten om de speler lager in te delen, wordt er gekeken naar een ontwikkeltraject voor de speler om te kijken hoe wij ervoor kunnen zorgen dat hij de stap naar een hoger elftal in de toekomst kan zetten.

Ook het eindgesprek wordt samengevat op papier en gestuurd naar de ouders en speler. In het document staat hoe de procedure is verlopen, wat de argumentatie is voor de beslissing en hoe het ontwikkelingstraject eruit ziet.

Verder vragen?

Wij hopen u voldoende informatie te hebben gegeven zodat u weet hoe de aankomende periode verloopt met het indelen van de selecties die (van boven- tot onderbouw) worden samengesteld. Mocht u vragen hebben kunt u deze sturen naar oc@svhuizen.nl.

Met sportieve groet,

Opleidingscommissie s.v. Huizen

Meco Champions League