Op 28 november jl. overleed Paul Kos, lid van verdienste van onze vereniging. Hij werd bijna 83 jaar.

Paul heeft veel betekend voor s.v. Huizen. Na zijn actieve voetballoopbaan werd hij jeugdleider en later voorzitter van het jeugdbestuur. Hij zat in diverse bouwcommissies en was betrokken bij veel verbouwingen en andere klussen rond onze accommodatie. Later werd hij lid van het hoofdbestuur en nam zitting in de toenmalige technische commissie.

Paul had altijd een duidelijke mening over allerlei zaken die speelden bij de club. Hij was kritisch, maar uit alles bleek toch ook zijn grote betrokkenheid en liefde voor de club. De laatste jaren volgde hij de vereniging en het eerste elftal wat meer op afstand. We zijn Paul erkentelijk voor alles wat hij voor onze vereniging heeft gedaan en wensen Corrie, de kinderen en de kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Het afscheid van Paul heeft op 1 december in familiekring plaatsgevonden.