Een geruime tijd zagen we hem al niet meer op de club vanwege een kwetsbare en zwakker wordende gezondheid. Afgelopen weekend is hij overleden: Henk Visser, een van onze trouwste supporters, die als het kon geen wedstrijd van ons eerste oversloeg, zowel thuis als uit.
En die zeker 25 jaar deel uit maakte van de schoonmaakploeg.

Terecht werd hij daar voor een aantal jaren geleden geeerd in de benoeming tot lid van verdienste.
Aanstaande zaterdag zullen we hem gedenken voor de wedstrijd tegen DHSC met een minuut stilte. De spelers spelen met rouwband en de vlag hangt halfstok.
Henk werd 83 jaar.

We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen kracht tot verwerking.

Namens het bestuur en vereniging

Klaas Vos, voorzitter

Henk is thuis opgebaard. Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 november van 15.00 – 16.30 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.

De dienst van Woord en gebed zal worden gehouden op maandag 27 november om 14.00 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk Bakboord 72 te Huizen.
Voorafgaand aan de dienst is er van 13.15 tot 13.45 ur gelegenheid tot condoleren in de benedenzaal van de kerk. Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Naarderstraat 68 in Huizen.

Henk en Maria Visser met wethouder Bert Rebel die hen kwam feliciteren.

Henk en Maria Visser met wethouder Bert Rebel die hen kwam feliciteren. Foto: Bob Awick