Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden we als bestuur en vereniging verrast met een prachtig resultaat van de kerstactie!
Het bestuur wil grote dank uitspreken voor het vele werk dat onder aanvoering van adviseur Hannie Boor is verricht om tot de opbrengst van € 6.746,00 te komen.
We danken Joost Westland, Nico Klein, Gerrit van As, Robert Baas, Wim Boor, Cindy Klein, Martijn Spilt, Dennis Molenaar, Lambert Sijl en Henk Denekamp voor hun inzet en alle anderen die bijdroegen aan het inpakken en klaar maken van de diverse pakketten.
We danken alle kopers, groten en kleinen.
Een stimulans voor de komende kerstactie.
Bestuur s.v. Huizen