Tijdens de algemene ledenvergadering zijn er meerdere onderwerpen aan bod gekomen. Belangrijkste mededelingen van de avond.

Verkiezing bestuurslid Jeugd
Henk Lamsma is definitief toegevoegd aan het bestuur.

Herverkiezing bestuursleden
De heren Dennis Molenaar en Robert Baas “verlengen” hun periode met 3 jaar in het bestuur.

Aftreden Bestuurslid:
Gert v.d. Roest

 

Leden van verdienste

Aan het rijtje Leden van verdienste kunnen we met trots toevoegen, Brenda Schipper | Bert Boot, Ron Tuijnman en Elly Evers die verrast werd in Portugal met die mooie nieuws!

Brenda Schipper

Brenda Schipper

Bert Boot

Bert Boot

Ron Tuijnman

Ron Tuijnman

Klaas Schaap Bokaal

De Klaas Schaap bokaal ging naar de heren van Walking Football

Jan Honing