27 november is de Algemene Ledenvergadering bij s.v. Huizen.

Agenda van deze avond.

 1. Opening
 2. Herdenking overledenen
 3. Verkiezing bestuurslid jeugd: Henk Lamsma
  – Herverkiezing bestuursleden: Dennis Molenaar en Robert Baas
  – Aftreden bestuurslid: Gert vd Roest
 4. Ingekomen stukken
 5. Mededelingen bestuur
 6. Huishoudelijk gedeelte
  6.1 Notulen ALV 28-11-2022
  6.2 Jaarverslag 2022-2023
  6 .3 Financiën:
  – Financieel jaarverslag 2022-2023
  – Verslag kascommissie
  – Vaststelling begroting 2023-2024
 7. Vooruitkijken seizoen 2023-2024
 8. HZM ‘22
 9. Leden van verdienste
 10. Klaas Schaap bokaal
 11. Rondvraag en sluiting

We zien onze leden graag tegemoet op deze avond.

Bestuur s.v. Huizen