Agenda extra ledenvergadering s.v. Huizen

Aanvang: 3 juni – 20.00 uur in de kantine

1. Opening
2. Ingezonden stukken
3. Verkiezing bestuurslid commerciële zaken: Brenda Schipper
4. Contributie
5. Update sportpark
6. Jeugd
7. Rondvraag
8. Sluiting

Eventuele tegenkandidaten, tegen de verkiezing van Brenda Schipper, kunnen worden voorgesteld aan het bestuur via bestuur@svhuizen.nl

Tribune s.v. Huizen