https://www.svhuizen.nl/vrijwilligers/actieplan/_793____NL
logo connect logo huizer kaasgilde logo bcz logo slokker it logo meco
logo connect logo huizer kaasgilde
   

  Actieplan

  Hier zijn de acties beschreven die geformuleerd zijn om het vrijwilligersbeleid handen en voeten te geven.

  • Een functieoverzicht met bijbehorende takenpakketten zal op korte termijn ontwikkeld en uitgeschreven worden. Dit takenpakket zal op onze website geplaatst worden.
  • De vrijwilligerscoördinator moet het takenpakket onder de aandacht houden binnen hun commissie.
  • De vrijwilligerscoördinator is het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers.
  • De vrijwilligerscoördinator krijgt een plek binnen het bestuur. Om een oneven aantal bestuursleden te verkrijgen zal er nog een functie binnen het bestuur gecreëerd moeten worden.
  • Er zal met een vrijwilligersagenda gewerkt worden. Een dergelijke vrijwilligersagenda kan via onze site geraadpleegd worden. Ieder lid is verplicht om deze agenda in te vullen.
  • Aan het begin van elk seizoen (uiterlijk 4 weken na aanvang van de eerste wedstrijddag) wordt er een vrijwilligersavond georganiseerd. Hier kunnen de verschillende vrijwilligers kennis maken met elkaar en met de club.
  • De vrijwilligerscoördinator draagt zorg voor een goede communicatie met de vrijwilligers en houdt ze betrokken en op de hoogte van de lopende zaken.
  • Het bestuur verzorgt ieder kwartaal een nieuwsbrief met de belangrijke items die in de vergaderingen besproken zijn of andere relevante informatie voor vrijwilligers.
  • De vrijwilligerscoördinator evalueert aan het eind van het seizoen samen met de vrijwilligers wat er goed ging en waar er verbeterpunten zijn.
  • Er zal een gesprek geregeld worden wanneer de vrijwilliger wil stoppen met de werkzaamheden. Hierdoor probeert de vrijwilligerscoördinator inzicht te krijgen in de eventuele bezwaren en problemen. Te denken aan een te hoge belasting, te weinig begeleiding, geen prettige sfeer, etc.
  • Er moet een vrijwilligerscommissie samengesteld worden om het beleid uit te kunnen voeren. Deze bestaat, bij voorkeur, naast de vrijwilligerscoördinator uit twee andere leden.
  • Meer inzetten op de sociaalmaatschappelijke functie van de vereniging, door actief verbinding te zoeken bij lopende projecten vanuit de gemeente. Zo kunnen er, aan de hand van de nieuwe Wet Werk en Bijstand, vrijwilligers aan de slag voor SV Huizen als verplichte tegenprestatie.
  • Meer samenwerken met maatschappelijke organisaties en scholen in de buurt door activiteiten in de buurt te organiseren, in samenwerking met de buurtsportcoaches of jongerenwerkers.
  • Stageplekken aanbieden voor leerlingen van het ROC en Hogeschool Amsterdam, Gooische Praktijkschool en Wellantcollege.