https://www.svhuizen.nl/sv-huizen-avg-proof/_430_n__25_NL_4034_____
Zalmkado logo huizer kaasgilde logo bcz logo slokker it logo meco
Zalmkado logo huizer kaasgilde
   
  Vrijwilligers gezocht
  14 jun 2019
  vrijwilligers-gezocht
  Overlijden Henk Bout
  26 feb 2019
  overlijden-henk-bout
  Wintertoernooi.
  12 jan 2019
  wintertoernooi
  Op zaterdag 29 dec en 5 jan organiseert sv Huizen weer het 3x3 en 4x4 toernooi voor de jeugd bij Tafeltennisvereniging Huizen.
  zaalvoetbaltoernooi-29dec-en-5jan
  Bijzondere leden
  27 nov 2018
  bijzondere-leden
  Start zalmactie 2018
  11 nov 2018
  start-zalmactie-2018
  Scouts voor de jeugd
  22 okt 2018
  scouts-voor-de-jeugd
  De commissie Voetbal
  19 okt 2018
  de-commissie-voetbal
  sv Huizen AVG-proof
  16 sep 2018
  sv-huizen-avg-proof

  Op 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangescherpt.  Ieder mens, lid of medewerker heeft er recht op dat er met zijn/haar persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan.

  Persoonsgegevens

  Alle informatie over jezelf is een persoonsgegeven. Je wilt niet dat anderen daar iets mee doen zonder dat dit nodig is of zonder jouw toestemming. Natuurlijk zijn dit de voor de hand liggende zaken als naam, adres, mailadres, telefoonnummer, lidmaatschapsnummer, een sportdiploma, etc.. Gegevens over bijvoorbeeld politieke voorkeur, etnische afkomst, seksuele geaardheid, paspoortgegevens, medische gegevens, geloof en salarisgegevens zijn extra gevoelig.

  Wat betekent dit voor s.v. Huizen?

  s.v. Huizen is klaar voor deze vernieuwde AVG. We hebben het complete stappenplan “AVG voor sportclubs” gevolgd, hebben risico’s in kaart gebracht, maken vrijwilligers bewust van hun rol op het gebied van privacy van persoonsgegevens en regelen zaken waar het risico van het delen van persoonsgevoelige informatie aanwezig is. Ook sluiten we met onze samenwerkingspartners, zoals Sportlink en de KNVB, overeenkomsten (verwerkingsovereenkomsten) die borgen dat ook zij vertrouwelijk met de persoonsgegevens van onze leden en medewerkers omgaan. De ledenadministratie bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de leden bij s.v. Huizen te kunnen laten voetballen. Tevens hebben we ons privacyreglement aangescherpt.
  Nu we de benodigde acties op grond van het stappenplan hebben genomen, hebben we de AVG-verklaring aangevraagd bij de Stichting AVG.  

  Delen wij jouw persoonsgegevens?

  Ja! Wij delen jouw inschrijfgegevens bijvoorbeeld met de KNVB om je te kunnen laten voetballen in competitieverband. Je staat in ons ledenbestand en we zullen je soms mailen met leuk en belangrijk nieuws. Verder geven we jouw leider en trainer jouw naam door en waar nodig jouw KNVB-nummer. Je geboortedatum delen we ook om te kunnen bepalen in welke leeftijdscategorie je gaat voetballen. Ben je vrijwilliger bij s.v. Huizen, dan kun je ook je naam en je rol op de site vinden. Soms ook een telefoonnummer of mailadres, omdat je bereikbaar wilt zijn. En ja, ook delen we graag af en toe een teamfoto of een foto van een groep spelers. Dat maakt onze site en onze social media levendig. Er wordt geen foto gepubliceerd van een enkele speler, zonder dat hiervoor toestemming is verkregen. Wil je dit allemaal toch echt niet? Dan kun je dat ons altijd laten weten door een mail te sturen naar privacy@svhuizen.nl

  Kortom: we delen alleen maar de relevante en doelgerichte persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan het lidmaatschap van s.v. Huizen.

  Hoe gaan we de toestemming regelen voor het gebruik van persoonsgegeven?

  Voor nieuwe leden vragen we via het aanmeldformulier toestemming voor het delen van relevante privacygevoelige informatie voor specifieke doeleinden, conform het privacyreglement. Voor huidige leden wordt dit geregeld door het privacyreglement op te nemen in het huishoudelijk reglement van s.v. Huizen. Het huishoudelijk reglement zal in de algemene ledenvergadering in het najaar aan de leden ter instemming worden voorgelegd. Na instemming is het privacyreglement van toepassing voor alle leden. 

  Hoe gaan onze medewerkers en vrijwilligers om met jouw persoonlijke gegevens?

  Iedereen die bij s.v. Huizen omgaat met persoonsgegevens krijgt alleen de beschikking over de gegevens die voor hem of haar relevant zijn. Medewerkers die werken met persoonlijke gegevens krijgen een geheimhoudingsverklaring ter ondertekening voorgelegd. 

  Voor meer informatie verwijzen we naar het privacyreglement van s.v. Huizen en het verwerkingsregister

  Disclaimer:

  Al deze afspraken gelden voor het gebruik van persoonsgegevens binnen s.v. Huizen, de website en de officiële social mediakanalen van s.v. Huizen.
  Facebookpagina’s of twitteraccounts die teams zelf aan maken vallen daar nadrukkelijk niet onder. Wel geldt natuurlijk dezelfde wetgeving voor de beheerders van dit soort teamaccounts! Wees daar dus alert op.

  Als laatste:

  Vragen, opmerkingen, twijfels, of wil je relevante persoonsgegevens toch echt niet delen?
  Stuur een bericht naar privacy@svhuizen.nl of bestuur@svhuizen.nl

  Straatvoetbaltoernooi
  26 jun 2018
  straatvoetbaltoernooi
  Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd traditiegetrouw de opbrengst van de Zalmactie bekend gemaakt...
  nettowinst-zalmactie-2017-van-8-308
  Op dinsdag 27 juli overleed na een korte, slopende, ziekte Theo Hagen. Hij heeft vele jaren als clubscheidsrechter bij onze club gefloten...
  voormalig-clubscheidsrechter-theo-hagen-overleden