https://www.svhuizen.nl/selectieprocedure-seizoen-2021-2022/n4781c25
Zalmkado logo huizer kaasgilde logo bcz logo slokker it logo meco
Zalmkado logo huizer kaasgilde
   
  Selectieprocedure seizoen 2021/2022
  30 mei 2021
  s.v. Huizen
  selectieprocedure-seizoen-2021-2022

  Het einde van dit seizoen is in zicht en de procedures voor het nieuwe seizoen zijn alweer in volle gang gezet. Afgelopen seizoen was wederom een turbulent seizoen, waarin corona ons enorm bezighield en uiteraard nog steeds bezighoudt. Toch snakken we allemaal weer naar échte wedstrijden, trainen met een doel en vooral het samenzijn in een volle kantine waar we kunnen genieten van mooie voetbalverhalen…. Laten we hopen dat seizoen 2021/2022 ons dit gaat geven!

  Ook voor seizoen 2021/2022 streeft de club ernaar, om de selectieprocedures zo transparant en eerlijk in te zetten, zodat we voor het nieuwe seizoen alle teams op het juiste niveau hebben ingedeeld én ingeschreven.

  Hoe ziet de procedure eruit per leeftijdscategorie?

  Sv. Huizen kent veel teams die allemaal spelen op verschillende niveaus. Ieder jaar proberen wij elke speler op het juiste niveau in te delen. Binnen de organisatie kennen we twee takken; de prestatietak (prestatieteams) en de breedtesporttak (breedtesportteams). Alle teams worden elk jaar weer zorgvuldig ingedeeld.

  Breedtesportteam
  Onze breedtesportteams zijn teams waar we kijken naar de potentie van elke speler. Elke speler kan jaarlijks uitgenodigd worden voor selectietrainingen. Hierbij wordt uiteraard gekeken of de speler in kwestie het niveau aankan, want wij willen niet dat een speler ondersneeuwt en zijn plezier verliest. Wij vragen elk jaar weer aan alle leiders en trainers, van onze breedtesportteams, om de prestaties van de spelers door te geven aan onze scouting en selectietrainers. Hierdoor krijgen we een goed beeld van welke speler er positief opvalt en evt. in aanmerking kan komen voor een selectietraject. Door dit jaarlijks te doen, kan elke speler laten zien wat ze in dat jaar hebben geleerd tijdens hun trainingen.

  Selectieteams samenstelling
  Onze selectieteams worden elk jaar samengesteld uit onze meest talentvolle spelers. Selectieteams kunnen dus elk jaar veranderen en elke speler heeft geen garantie dat hij/zij het jaar erop ook weer geselecteerd wordt voor een selectieteam. Ook bij deze spelersgroepen wordt gekeken naar kwaliteit en uiteraard naar de progressie per speler. Als we zien dat de progressie -door wat voor een reden dan ook- niet zichtbaar is, kunnen deze spelers eventueel worden teruggezet naar een niveau waar hij/zij zich veel meer kan ontwikkelen. Binnen de selecties wordt dus altijd gekeken naar hoe de talenten zich ontwikkelen!

  Selectieprocedure breedtesportteams
  Onze breedtesportspelers worden in de maand mei uitgenodigd voor selectietrainingen (onderlinge wedstrijden), waarbij er verschillende trainers kijken naar de potentie van alle spelers. De trainers weten, voorafgaand aan deze onderlinge wedstrijden, al het e.e.a. van de spelers. Als er spelers zijn die opvallen, tijdens die selectiemomenten, krijgt de speler in kwestie een uitnodiging om in de maand juni mee te doen met de selectietrainingen. Deze trainingen worden gehouden met de desbetreffende selectietrainer(s), waarbij ze onderling gaan strijden voor een plek in de selecties.

  Selectieprocedure alle selectieteams
  Binnen de ‘selectietak’ worden er in de maand juni zogeheten selectietrainingen gehouden. Deze trainingen zullen afgenomen worden door de trainer(s) die in het nieuwe seizoen voor de groep staan. De trainers bekijken tijdens de trainingen welke speler in welk selectieteam komt te voetballen. Tijdens deze selectieprocedure trainen de huidige selectiespelers met aanvulling van breedtesportspelers én spelers die zijn uitgenodigd van buitenaf. De desbetreffende hoofdtrainer(s) neemt, in samenspraak met de HO/HJO en de voormalig hoofdtrainer, de beslissing(en) over de teamindeling binnen de selectieteams.

  Selectieprocedures bovenbouwteams (O19/18/17/16)
  Binnen onze bovenbouw kennen we, vanaf seizoen 2021/2022, vier (4) selectieteams, nader te noemen: O19-1, O18-1, O17-1 en O16-1. Er zit dus verschil in voorgaande seizoenen qua indeling selectieteams. Voorheen hadden wij een O19-2, O17-2 naast de O19-1 en de O17-1. Deze teams zullen vanaf seizoen onder de vaandel van onze breedtesport spelen. Als vervanging voor deze 2de teams, hebben wij zogenoemde lichting-teams; O18-1 en O16-1.

  In de maand juni zullen de desbetreffende spelers, van deze bovenbouw- lichtingen, een uitnodiging krijgen, om met hun nieuwe trainer(s) in de zogenaamde ‘pre-voorbereiding’ te starten met selectietrainingen/selectiewedstrijden.

  Selectieprocedures middenbouwteams (O15, O14)
  Binnen onze middenbouw kennen we twee (2) selectieteams, nader te noemen: O15-1 en O14-1. De spelers uit deze twee lichtingen, zullen in de maand juni een uitnodiging krijgen om de selectietrainingen/selectiewedstrijden bij te mogen wonen.

  In de maand juni zullen de desbetreffende spelers, van deze middenbouw- lichtingen, een uitnodiging krijgen, om met hun nieuwe trainer(s) in de zogenaamde ‘pre-voorbereiding’ te starten met selectietrainingen/selectiewedstrijden.

  Selectieprocedure onderbouwteams (O13, O12, O11, O10, O9 en O8)
  De onderbouw wordt bij sv. Huizen gezien als de talentenvijver. Alle spelers, zowel van de breedte- als de selectietak, worden gezien als onze bron. Zoals eerder al aangegeven wordt er zorgvuldig gekeken naar de prestaties van de breedtesportteams. Als de talentvolle spelers van de breedtesport zijn geselecteerd (in de maand mei), zullen zij in de maand juni mee gaan trainen met de selecties.

  Ook in de onderbouw zal er in de maand juni gestart worden met de selectietrainingen c.q. wedstrijden. Hieronder kunt u vinden wanneer deze selectiemomenten zijn;

  Selectiemomenten

  Bovenbouw- en middenbouwteams
  Onze bovenbouw- en middenbouw selectiespelers, zullen in de eerste week van de maand juni een uitnodiging krijgen voor deelname aan de selectieprocedure. Per lichting kan de trainingsdag en het tijdstip verschillen. Let dus goed op wat er in de uitnodiging staat!

  Onderbouwteams
  De onderbouwteams zullen op de volgende dagen gaan starten met hun selectietrainingen:

  Maandag 7 juni:               Training van 18:00u tot 19:00u
  Nieuwe lichting O12-O11 trainen op hoofdveld!
  Nieuwe lichting O10-O9 trainen op veld 4!

  Woensdag 9 juni:            Training van 16:00u tot 17:00u
  Nieuwe lichting O8 (oude MCL) op hoofdveld!
   

                                              Training van 18:00u tot 19:00u
  Nieuwe lichting O12-O11 trainen op hoofdveld!
  Nieuwe lichting O10-O9 trainen op veld 4!

  Maandag 14 juni:            Training van 18:00u tot 19:00u
  Nieuwe lichting O12-O11 trainen op hoofdveld!
  Nieuwe lichting O10-O9 trainen op veld 4!

  Woensdag 16 juni:          Training van 16:00u tot 17:00u
  Nieuwe lichting O8 (oude MCL) trainen op hoofdveld!

  Training van 18:00u tot 19:00u
  Nieuwe lichting O12-O11 trainen op hoofdveld!
  Nieuwe lichting O10-O9 trainen op veld 4!
   

  Belangrijke informatie:
  Tijdens de selectiemomenten is het als ouder(s) niet toegestaan om rondom de velden te staan en uw kind aan te moedigen. Dit i.v.m. de coronaregels! Wij verzoeken u dan ook om uw zoon/dochter netjes af te zetten, ruim voordat de selectietrainingen starten.

  Zorg dus dat uw kind minimaal 5 minuten voordat de trainingen gaan starten op het desbetreffende veld aanwezig is. Te laat komen kan zorgen voor vertraging bij aanvang en nemen wij mee in de beoordeling. Mocht u uw kind niet op tijd kunnen afzetten op ons sportpark, laat dit dan weten aan desbetreffende trainer!

  Mocht u vragen hebben over deze procedures of snapt u dingen niet? Dan kunt u een mailtje sturen naar tcjeugd@svhuizen.nl

  Opleidingscommissie sv. Huizen