https://www.svhuizen.nl/selectie-procedure-breedte-teams-2021-2022/n4767c25
Zalmkado logo huizer kaasgilde logo bcz logo slokker it logo meco
Zalmkado logo huizer kaasgilde
   

  In dit bericht wordt informatie gegeven over de selectie procedure /indeling van de teams voor het volgende seizoen 2021/2022. Als eerste willen wij u informeren over welke teams wij voornemens zijn als club om te gaan inschrijven voor de verschillende competities.

  Dit seizoen hebben wij binnen onze club de JO16 en JO14 lichting geïntroduceerd en ingeschreven in de competitie en voor volgend seizoen komt daar nog de ontbrekende lichting JO18 bij. Hiermee zijn wij dan als club op alle fronten ingeschreven in de verschillende competities.

  Voor het volgende seizoen zijn wij voornemens (dit kan nog wijzigen en is afhankelijk van het aantal aan- en/of afmeldingen van spelers) om de volgende teams te formeren en in te schrijven in de verschillende competities:

  6 tegen 6 teams

  Team

  Kwalificatie

  JO8-1/JO8-2

  Selectie

  JO8-3/JO8-4/JO8-5

  Breedteteam

  JO9-1/JO9-2

  Selectie

  JO9-3/JO9-4/JO9-5

  Breedteteam

  JO10-1/JO10-2

  Selectie

  JO10-3/JO10-4/JO10-5

  Breedteteam

  8 tegen 8 teams

  Team

  Kwalificatie

  JO11-1/JO11-2

  Selectie

  JO11-3/JO11-4

  Breedteteam

  JO12-1/JO12-2/JO12-3

  Selectie

  JO12-4

  Breedteteam

  11 tegen 11 teams

  Team

  Kwalificatie

  JO13-1/JO13-2

  Selectie

  JO13-3/JO13-4

  Breedteteam

  JO14-1/JO14-2

  Selectie

  JO14-3

  Breedteteam

  JO15-1

  Selectie

  JO15-2/JO15-3

  Breedteteam

  JO16-1/JO16-2

  Selectie

  JO16-3

  Breedteteam

  JO17-1

  Selectie

  JO17-2/JO17-3

  Breedteteam

  JO18-1

  Selectie

  JO18-2

  Breedteteam

  JO19-1

  Selectie

  JO19-2/JO19-3

  Breedteteam

  Onderbouwteams (JO8 t/m JO13)

  De grootste groep spelers van onze opleiding zullen we als volgt gaan bekijken en selecteren. 

  Procedure:

  • Woensdag 12 mei en 19 mei, zullen er onderlinge wedstrijdjes gespeeld worden tussen alle breedteteams.
  • Elke leeftijdsgroep speelt in een toernooivorm wedstrijden tegen elkaar. (Deze wedstrijden zullen een tijdsduur hebben van 20 min. per wedstrijd.)
  • Meerdere trainers/scouts zullen deze wedstrijddagen gaan bekijken naar de spelers beoordelen. 
  • De organisatie (HJO + OC voorheen TCJ) heeft inmiddels een goed beeld van de spelers. Mede door lijsten die samengesteld zijn door; scouts, trainers en leiders gedurende dit seizoen. Toch willen we iedereen nog een keer zien spelen.

  Door selecteren:

  Als een speler is ‘opgevallen’ en goed genoeg is bevonden door de trainers/scouts, zal hij zich mogen melden voor de trainingen met de huidige selectie. Deze trainingen zullen in de maand juni plaatsvinden en besproken worden met de desbetreffende selectie hoofdtrainers. 

  Desbetreffende speler(s) zal dan mogen wedijveren met de huidige selectiespelers van sv. Huizen. 

  Middenbouwteams (JO14 + JO15) en Bovenbouwteams (JO17)

  Deze groep spelers van onze opleiding zullen we als volgt gaan bekijken en selecteren.

  Procedure:

  • Donderdag 20 mei en 27 mei, zullen er selectietrainingen gehouden worden met alle voorgeselecteerde breedtesport spelers.
  • Meerdere trainers/scouts  zullen deze wedstrijden gaan bekijken en de spelers beoordelen. 
  • De organisatie (HJO’s +OC voorheen TCJ) heeft inmiddels een goed beeld van de alle spelers. Mede door lijsten die samengesteld zijn door; scouts, trainers/leiders, gedurende dit seizoen.

  Door selecteren:

  Als een speler is ‘opgevallen’ en goed genoeg is bevonden door de trainers/scouts, zal hij zich mogen melden voor de trainingen met de huidige selectie. Deze trainingen zullen in de maand juni plaatsvinden en besproken worden met de desbetreffende selectietrainers. 

  Desbetreffende speler(s) zal dan mogen wedijveren met de huidige selectiespelers van sv. Huizen. 

  Tijden selectiemomenten 12 en 19 mei JO8 t/m JO13

  Huidige JO8-breedteteams.: Veld 4A: 15:00 - 16:00 uur

  Huidige JO9-breedteteams: Veld 4A: 16:00 - 17:00 uur

  Huidige JO10-breedteteams: Veld 4A: 17:00 - 18:00 uur

  Huidige JO11-breedteteams: Veld 6: 18:30 - 19:30 uur

  Huidige JO12-breedteteams: Veld 6: 18:30 - 19:30 uur

  Huidige JO13-breedteteams: Veld 6: 18:30 - 19:30 uur

  Tijden selectiemomenten 20 en 27 mei JO14 + JO15 + JO17

  Huidige JO14+ JO15 (op uitnodiging): Veld  6: 18:30 - 20:00 uur

  Huidige JO17 (op uitnodiging): Veld  6: 20:00 - 21:30 uur


  Wedstrijdschema donderdag 20 en 27 mei  

  Het wedstrijdschema voor de onderlinge wedstrijden, zal op de dag zelf besproken worden met de betrokken leiders/coaches. Wij willen vanuit de organisatie duidelijk benadrukken dat:

  • Er géén ouders en/of ander publiek tijdens de wedstrijden/trainingen op het sportpark aanwezig mogen zijn. (Alleen de leiders mogen helpen met coachen en begeleiden!). Helaas dienen wij bij dit schrijven nog te houden aan de geldende Corona richtlijnen van onze regering/gemeente. Indien er de komende maanden versoepelingen komen en er weer publiek langs te lijn mag komen staan kijken, dan zullen wij u zo tijdig mogelijk informeren.
  • Het brengen en halen gaat ook zoals de protocollen van de club omschrijven. (Deze protocollen en coronarichtlijnen, staan op de website van sv. Huizen.)


  Selectieprocedure Keepers

  De selectie van de keepers vindt plaats op basis van een drietal observaties. Natuurlijk zijn er de keeperstrainingen op de maandagavonden, waar er meerdere trainers zijn die hun observaties met elkaar delen.

  Een keeper leert het snelst en het meeste op de keeperstrainingen en dit is daarom de prima bron van informatie over een keeper. Daarnaast is het hoofd keeperszaken meerdere dagen aanwezig geweest bij wedstrijden van de keepers en dat vindt de komende weken nog vaker plaats, zodat alle keepers ook in wedstrijdsituaties zijn gezien. Tot slot is de hoofd keeperszaken ook aanwezig bij de selectiedagen, zoals in deze mail genoemd. Als vanzelfsprekend worden alle bevindingen besproken met de trainers om tot een definitieve selectie te komen.

  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd betreffende onze selectieprocedure.

  Indien er nog vragen zijn dan kunt u een email sturen naar tcjeugd@svhuizen.nl.