Zalmkado Huizerkaas BC Zuyderzee Slokker IT Services MECO groep
 

Uitgangspunten

Ten aanzien van het vrijwilligersbeleid zijn een aantal uitgangspunten opgesteld. Dit zijn de punten die sv Huizen wil hanteren om de inzet van meer vrijwilligers vorm te geven.

  • Het vrijwilligersbeleid is nodig om structuur te creëren binnen de vereniging;
  • Voor de ontwikkelig en uitvoering van het beleid is een vrijwilligerscoördinator en een vrijwilligerscommissie aangesteld;
  • Werving van vrijwilligers is een continu proces;
  • sv Huizen doet een beroep op ieder lid en/of ouder/verzorger om bij te dragen aan het functioneren van de vereniging;
  • sv Huizen vervult ook een sociale en maatschappelijke functie. Leden dragen daarin bij en hebben daar zelf baat bij;
  • Van een vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende gedragsregels. Deze zijn hier te vinden;
  • Een vrijwilliger die binnen sv Huizen een taak verricht draagt daarvoor de verantwoordelijkheid: “vrijwillig is niet vrijblijvend”;
  • sv Huizen biedt vrijwilligers aan cursussen te volgen, bijvoorbeeld voor trainers- en scheidsrechtersopleidingen;
  • sv Huizen zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijzen te waarderen;
  • Het moet leuk zijn om bij sv Huizen een functie uit te voeren;