https://www.svhuizen.nl/nieuwe-electronische-sleutels-uitgifte-2-juli/n4612c25
Zalmkado logo huizer kaasgilde logo bcz logo slokker it logo meco
Zalmkado logo huizer kaasgilde
   

   Beste medewerkers, trainers en commissieleden van sv.Huizen.

  Vanaf 1 juli is toegang tot het clubhuis, in casu kantine, lichtinstallatie en “spelersingang” niet meer mogelijk met gebruik van de huidige (verouderde) DOM “druppeltags” en de DOM “cliptags”.

  Vanaf genoemde datum is er een ander sluitsysteem in gebruik genomen (Winkhaus, blueCompact) waarbij ook andere tags horen. Deze tags hebben een kostprijs van € 19,50 exclusief btw.

  Conform bestuursbesluit geschiedt de uitgifte van nieuwe tags vanaf heden tegen een borg van € 20. Deze zal niet contant maar via ClubCollect geïnd worden; graag een e-mailadres bij ontvangst van de tag achterlaten.

  Dit geldt voor iedereen, dus voor alle medewerkers, trainers, bestuurders, commissies, buitenschoolse opvang, businessclub etc. Vanzelfsprekend wordt de borg teruggegeven wanneer de tag weer wordt ingeleverd. Dit betekent dat bij verlies of anderzijds vermissing opnieuw borg voor een nieuwe tag verschuldigd is, dus wees er zuinig op! De tags worden op naam uitgegeven mbv een sleutel-overeenkomst. Zolang de houder van een tag verbonden is aan sv.Huizen, blijft zij/hij ten alle tijden verantwoordelijk voor het gebruik. Leen daarom de tag nooit uit! 

  Op donderdag 2 juli a.s. van 19.00 uur tot 20.30 uur is er een moment gepland in de kantine voor uitgifte van nieuwe tags. Graag de oude tags en andere in bezit zijnde sleutels ter verificatie meenemen.

  Wanneer de coronaperikelen dit toelaten, zal binnenkort nog wat extra data voor uitgifte van tags kenbaar worden gemaakt. Voor individuele afspraken kan worden gecommuniceerd via sleutelbeheer@svhuizen.nl