https://www.svhuizen.nl/lid-worden/aanpak-breedteteams-jo15-t-m-jo19-seizoen-2019-2020/_813____NL_4351
Zalmkado logo huizer kaasgilde logo bcz logo slokker it logo meco
Zalmkado logo huizer kaasgilde
   

  Doelen

  Voor het seizoen 2019-2020 zijn een aantal (meetbare) doelstellingen bepaald.
  In dit blokje wordt de tussenstand weergegeven. 

  Item Doel Tussenstand
  & gemiddelde opkomst bij trainingen 80% 79%
  % gemiddelde opkomst bij wedstrijden 90% 89%
  % winstpartijen 50% 24%
  Aantal teams na winterstop klasse hoger 2 (n.n.b.)
  % top 6 noteringen in voorjaarscompetitie 50% (n.n.b.)

   


  (update 13 oktober 2019)

   

   

  breedteteams j015-j019 seizoen 2019-2020

   

  Een hobby wordt leuker als je er beter in wordt.

  Met dit als uitgangspunt is er voor de breedteteams JO12 t/m JO19 een structuur/organisatie neergezet om met betere begeleiding van de teams kwalitatief betere trainingen en een goede wisselwerking tussen training en wedstrijd te bewerkstelligen. De fantastische uitdaging is om de spelers als individu, de teams én de begeleiding naar een hoger niveau te tillen.

  We willen allemaal met plezier naar het voetbal blijven komen!

   

  Samen beter worden!

  Voor de breedteteams JO15 t/m JO19 in het seizoen 2019-2020 is een aanpak in dit artikel beschreven. Daarbij geldt het algemene uitgangspunt om samen beter te worden. De visie, structuur en organisatie vormt de basis om de begeleiding (trainers, coaches, leiders) van de teams, het niveau van de teams en van de individuele spelers verder te ontwikkelen.

  Zoals op de afbeelding is te zien: er is organisatie, voorbereiding, inzet en lerend vermogen voor nodig om ergens te komen. En support!

  Dit uitgangspunt  staat hier uitgebreider beschreven.
  Vanaf het seizoen 2018-2019 is een traject gestart bij de breedteteams vanaf de leeftijdscategorie (destijds) JO12.
  Dit traject had als doelstelling om de spelers als individu, de teams én de begeleiding naar een hoger niveau te tillen door betere begeleiding van de teams, kwalitatief betere trainingen en een goede wisselwerking tussen training en wedstrijd. De opgedane ervaringen, mede ingegeven door enquêtes in december 2018 en juni 2019, zijn vertaald naar verbeterpunten.

  Er gaat veel goed, er gaat veel beter dan voorheen en er is altijd ruimte voor verdere verbetering.
  Enthousiasme en ambitie is de basis voor beter worden en met ervaring komt de rest. Dat geldt voor de trainer, voor de coach, maar bovenal voor de spelers. Samen beter worden

   

  Ron Bunschoten
  Coördinator breedteteams sv Huizen JO15-JO19 / 2019-2020

   

  Bij de aanpak wordt aangegeven (zoals hier) wanneer een item ten opzichte van voorgaande seizoenen nieuw is dan wel significant veranderd is.

   

  Missie, visie en doelen

  Visie

  De visie voor de breedteteams bestaat uit twee delen:

  • Het is leuk om bij de breedteteams betrokken te zijn!
  • Alle actieve betrokkenen zijn gericht bezig om samen beter te worden.

   

  Missie

  De missie die daaruit voorkomt:

  • Transparante structuur, organisatie en aanpak met de focus op voetbal
  • Spelers en teams spelen op passend niveau
  • Spelers als individu krijgen mogelijkheden om (sneller) te ontwikkelen
  • Begeleiding is op niveau om spelers te kunnen ondersteunen
  • Er is team-overstijgende saamhorigheid en bereidheid elkaar te helpen
  • Nadrukkelijke aansluiting bij selectie in organisatorisch opzicht

  Doelen

  Voor het seizoen 2019-2020 zijn een aantal (meetbare) doelstellingen bepaald.

  Item

  2018-2019

  2019-2020

  Omschrijving

  Resultaat

  Doelstelling

  Percentage gemiddelde opkomst bij trainingen

  77%

  80%

  Percentage gemiddelde opkomst bij wedstrijden

  87%

  90%

  Percentage winstpartijen

  39%

  50%

  Aantal breedteteams na de winsterstop een klasse hoger

  1

  2

  Percentage top 6 noteringen in voorjaarscompetitie

  40%

  50%

  Percentage doorstroming van breedte- naar selectie in 2020-2021

  21% / 4%

  10%

   

   

  Vanuit de visie kan een structuur (verder) worden ingericht. Daarbij is het belangrijk om met alle betrokkenen tot heldere afspraken te komen. Duidelijke afspraken en aandachtspunten zorgen voor rust en bevordering van een goede sfeer.

  Deze afspraken worden niet in beton gegoten, het is juist de bedoeling om te kijken hoe ze in de praktijk verlopen. Mocht het nodig zijn om de afspraken bij te stellen; vooral doen! Het is immers wel de bedoeling dat een ieder zich aan de afspraken houdt en dat deze zo transparant mogelijk zijn.

  Er moet ruimte zijn om het binnen de teams zelf verder in te vullen. Belangrijkste van alles is dat er over gesproken wordt en er in het team afspraken worden gemaakt die voor iedereen acceptabel en duidelijk zijn. Van die afspraken is een deel 'verplicht', d.w.z. een set aan afspraken die voor de teams gelden die sterk gestimuleerd worden om daaraan te conformeren. Deze set aan generieke afspraken zijn voor alle breedteteams JO15 t/m JO19 van toepassing.

   

  Spelers, het gaat om jullie!

  Alles en iedereen is bezig om de spelers zoveel als mogelijk plezier te laten beleven en te kunnen laten presteren. De inbreng van de spelers zelf is van groot belang! Dat betekent dat zij gestimuleerd worden om mee te denken, mee te praten.

   

  Als er iets is, zeg het.

  Het is voor alle betrokkenen van belang om zich te laten horen als er zaken niet goed verlopen.
  Uiteraard mag dat ook als er het gevoel is dat zaken wel goed gaan!

  Er wordt altijd direct gecommuniceerd (praat met elkaar, niet over elkaar) en het wordt sterk gestimuleerd dat de spelers zelf communiceren, in ieder geval duidelijk betrokken zijn.
  Dus geen afspraken maken t.a.v. voetbal technische ontwikkeling en/of gedrag over de speler maken tussen bijvoorbeeld een ouder en de coach als de speler er zelf niet bij is.

  Verder gaat het voornamelijk om:

  • aandoeningen, medicijn gebruik
  • aanpassing in telefoonnummer, mailadres
  • als speler(s) behoorlijk geblesseerd is geraakt, speler(s) betrokken in een discussie/ruzie binnen het team die niet opgelost lijkt
  • (aanhoudend) ongewenst gedrag van speler, ouder of begeleider.


  Als er iets is, zeg het. Maar niet tijdens de wedstrijd/training.

  De trainer, coach en leider/leidster zijn met de begeleiding van het team bezig. Dit geldt voor zowel de voetbaltechnische aspecten en houding + gedrag.

  Het is niet de bedoeling dat anderen tijdens een training en/of een wedstrijd dat doen. Dan gaat het met name over het niet geven van aanwijzingen aan de spelers. Agressief gedrag langs de lijn wordt niet getolereerd en ook het maken van opmerkingen naar grens- en/of scheidsrechter zijn niet gewenst.

  Aanmoedigen mag altijd, graag zelfs.


  Prioriteiten? Gezondheid, school/werk, voetbal

  In het algemeen wordt uitgegaan van de volgende prioriteiten:

  • gezondheid (mentaal/fysiek)

  Als dit niet in orde is, kunnen de volgende niet of beduidend minder worden gedaan.
  Ook hierbij wordt gestimuleerd dat de spelers zelf dit inschatten (ernst blessure, mentale conditie)

  • school/werk
  • voetbal

   

  Houding en gedrag? Doe normaal en maak afspraken.

  Er valt veel te zeggen over (gewenst) gedrag, maar is feitelijk tot deze afspraak samen te vatten.
  Doe normaal, zeg het als er iets is, oftewel: wat voor de één normaal is, hoeft voor de ander niet zo te zijn. In dat geval praten we daar over en proberen we tot afspraken te komen.

  Er zijn wel een aantal afspraken die onder houding en gedrag vallen die voor iedereen gelden:

  • hand geven aan begeleiding en elkaar voor en na training/wedstrijd
  • hand geven aan tegenstander, grens- en scheidsrechter bij start en na afloop van de wedstrijd
  • afmelden, tijdig en juist (dit wordt apart toegelicht)
  • samen materialen compleet houden en opruimen
  • positief naar elkaar, respect voor tegenstanders en arbitrage
  • douchen na de wedstrijd 'verplicht', na de training mag  Wisselen op basis van tijd en niet op kwaliteit

  Het is de bedoeling dat de spelers aan het einde van het seizoen zo veel als mogelijk nagenoeg evenredig veel speeltijd hebben gekregen. Het doel is dan ook om te wisselen op basis van tijd en niet op basis van kwaliteit. Het wisselbeleid wordt niet uitgevoerd worden om wedstrijden te winnen.
   

  De begeleiding van een team dient bij het wisselschema rekening te houden met de registratie.
  Het is niet perse noodzakelijk om het rijtje van de percentages aan te houden. De coach is daar vrij in, wel binnen de grenzen van het doel.

   

  De tijdsduur van 1 wisselbeurt is een kwart van de totale speeltijd.
  Bijvoorbeeld, een speler uit de JO17 heeft dan een wisselbeurt van 20 minuten met een wedstrijd die 80 minuten speeltijd kent. Er kan dan vanaf worden geweken (bijvoorbeeld bij een blessure) en dan is het zaak samen te bepalen hoeveel wisselbeurten en dan geregistreerd worden.
   


  Overtallig aantal bij wedstrijden

  Een team speelt met maximaal 15 spelers (14 veldspelers en 1 keeper) een wedstrijd. Als een team uit meer spelers bestaat, dan treedt de regel voor overtallig aantal in werking. Dit houdt in dat er maximaal 15 spelers op het wedstrijdformulier wordt gezet.

  Dit moet gelijkmatig worden verdeeld, zodat de spelers even vaak ‘aan de beurt’ zijn. In een team met 16 spelers betekent dat 1 speler per wedstrijd niet meedoet. In het geval dat bij elke wedstrijd iedereen aanwezig is en er een zogeheten vaste keeper is, betekent dat elke veldspeler 1x per 15 wedstrijden niet meespeelt.

   


  Af
  wezigheid heeft impact

  Een duidelijk terugkerend punt van irritatie is het afmelden van (veelal dezelfde) spelers en dan vooral wanneer dat op het laatste moment (vlak voor een training of wedstrijd) of zelfs helemaal niet gebeurde. Ook te laat komen kan op weinig enthousiasme rekenen.

  Dat dit impact heeft op het team mag duidelijk zijn en derhalve zijn er consequenties verbonden aan te laat komen, afmelden en met name het niet aanwezig zijn zonder dat te melden. Ongeacht de reden.

  Afwezigheid kost de speler speeltijd in de wedstrijd.

  Dit hangt samen met het uitgangspunt dat er gewisseld wordt bij de wedstrijden op basis van tijd en niet op kwaliteit. Afwezigheid heeft impact en afwezig zonder of te late afmelding telt extra zwaar.
  Kort gezegd moet er de situatie komen dat aan de hand van registratie (=feiten, dus geen gevoel dat kan leiden tot welles-nietes discussies) de spelers die meer aanwezig zijn dat terug krijgen in de vorm van speeltijd.

  Een afmelding voor een training of wedstrijd moet uiterlijk 24 uur voor de start van de training of wedstrijd binnen zijn. Het gaat dan om een definitieve afmelding. Een aankondiging dat een speler mogelijk niet kan is weliswaar voor de begeleiding goed om te weten, voor de registratie telt de definitieve afmelding. Of het uitblijven daarvan.

  Afmelden is altijd in de Whatsapp groepsapp. De reden van afwezigheid hoeft niet vermeld te worden, ook niet (apart) naar de begeleiding, mits het met het team te maken heeft.

   

  In het seizoen 2018-2019 is bij de breedteteams JO12 t/m JO19 een registratie bijgehouden. Van alle teams werd aan- en afwezigheid bij elke training en wedstrijd geregistreerd. Van de afwezigen werd genoteerd of dat met of zonder afmelding was.

  Daarnaast waren er mogelijkheden om vele andere zaken te registreren, zoals wie er gescoord heeft, wie een assist heeft gegeven, in welke speelminuut er gescoord is, hoeveel speelminuten de spelers op welke posities hebben gespeeld en wie er wissel hebben gestaan.

  Deze registratie biedt in- en overzicht en kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt.
  Spelers/ouders en begeleiding beschikken met de registratie over feiten in plaats van (onderbuik) gevoel. Tactiek, wisselschema, spelen op een bepaalde positie, een ranglijst van topscoorders en/of assists et cetera; gebaseerd op feiten..

  Deze registratie wordt ook in het seizoen 2019-2020 onderhouden en gaat bestaan uit een verplicht en een extra deel.

   


  Verplichte registratie

  De begeleiding van het team is verplicht om te registreren c.q. te melden aan de coördinator:

  • de aan- en afwezigheid bij trainingen en wedstrijden (dan wel te laat komen)
  • de wisselbeurten bij de wedstrijden
  • het meespelen van spelers uit andere teams bij wedstrijden
  • niet meespelen van spelers in geval van overtallig aantal bij het eigen team

  Deze items bepaalt voor een speler de speeltijd in de wedstrijden van het eigen team.


  Aan- en afwezigheid
  Afwezigheid heeft effect en afwezig zonder of te late afmelding telt extra zwaar.
  De percentages van de spelers wordt gebruikt bij het wisselen tijdens de wedstrijd.

  De registratie van aan- en afwezigheid per training en wedstrijd bestaat uit drie opties:

  1) Aanwezig
  2) Aanwezig + te laat
  3) Niet aanwezig + op tijd afgemeld
  4) Niet aanwezig + niet of niet op tijd afgemeld

  Een definitieve afmelding voor een training of wedstrijd moet uiterlijk 24 uur voor de start van de training of wedstrijd binnen zijn. Dan wordt het als optie 3 gerekend.
  Valt het binnen die 24 uur voor de start van een training of wedstrijd, dan valt het onder optie 4.

  Er wordt een tijdstip afgesproken om aanwezig te zijn, zowel bij wedstrijden als bij trainingen. Significant te laat betekent registratie als optie 2.

   

  Wisselbeurten bij de wedstrijden
  Zoals gesteld, een wisselbeurt is qua tijd een kwart van de totale speeltijd van de wedstrijd.
   

  Meespelen van spelers uit andere teams
  Als de situatie daarom vraagt door teveel afwezigen van het eigen team, kunnen er gastspelers worden gevraagd mee te spelen. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

  • Eigen team gaat voor; dat geldt zowel voor de gastspelers die het eigen team als prioriteit hebben alsmede voor de spelers van het team waar gastspelers mee doen. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat de spelers van het eigen team meer wissel staan dan de gastspelers, keepers uitgezonderd
  • Spelers die te maken hebben met overtallig aantal bij het eigen team hebben voorrang, gevolg door spelers die met het extra traject meedoen
  • Dit moet binnen de regelgeving van de KNVB vallen (dispensatie e.d.), de gastspeler moet op het wedstrijdformulier worden vermeld.

  Qua registratie levert het de gastspeler bonus op die positief telt bij zijn percentage, ongeacht hoeveel speelminuten er zijn gemaakt.
   

  Overtallig
  Het is mogelijk dat er bij een team de regel van overtallig aantal van toepassing is.
  Qua registratie telt dit positief mee voor de betreffende speler door een (vaste) waarde mee te rekenen die een positieve uitwerking heeft op het percentage. De betreffende speler kan een dubbel positieve bonus ‘scoren’ door ook als gastspeler bij een ander team mee te doen.


  Berekening
  Bij de berekening worden bovenstaande items meegenomen. De speler bouwt punten op, zoals in onderstaand voorbeeld is te zien.

   

  In dit voorbeeld is speler B eerst aan de beurt om te wisselen in de wedstrijd en dan speler A.

   

  Iedereen op niveau en extra voor iedereen

  Een speler wordt ingedeeld bij een team en dat team krijgt training en speelt wedstrijden.
  Het is de essentie in de basis.  In het model ‘basis en extra’ wordt aan deze basis een extra laag toegevoegd met als doelstellingen:

  • Elke speler speelt op juiste voetballende niveau
  • Individuele ontwikkeling versnellen
  • Mogelijkheden tot extra trainingen en speelminuten in wedstrijden
  • Uitwisselbaarheid tussen teams vergroten
  • Beter en breder inzicht van niveau van individuele spelers

  Er gelden een aantal uitgangspunten:

  • Voor elke speler geldt dat de basis gegarandeerd is
  • Op basis van vrijwilligheid kan elke speler gebruik maken van extra opties
  • Indeling is gericht op individuele ontwikkeling met de focus op voetballend niveau
  • Eigen team gaat voor, een speler kan extra trainingen volgen als het percentage aanwezig bij de trainingen van het eigen (basis)team minimaal 75% is
  • Eigen team gaat voor, een speler kan een wedstrijd bij een ander team meespelen als dat niet conflicteert met de wedstrijd van het eigen (basis)team
  • Begeleiding van de teams stellen samen met speler elke 6 weken extra opties vast
  • Meetrainen in balans qua kwantiteit en intensiteit
  • Stoppen door speler met extra teams kan per direct
  • Starten met extra teams kan vanaf de eerste periode of later aanhakend bij een latere periode
  • Inzicht en overzicht van planning voor alle spelers en begeleiding

   

  Model  in praktijk

  In het model worden een aantal momenten in een seizoen gehanteerd.
  Bij de start van het seizoen worden de teams samengesteld. Daarbij wordt primair per speler gekeken wat voetballend het beste niveau zou zijn. Aan het begin van het seizoen zijn er geen extra opties.

  Er wordt in deze eerste periode van het seizoen gekeken wat het niveau van de spelers is, of de spelers op het juiste niveau zijn ingedeeld. Na deze eerste periode voor de spelers die dat willen de extra teams vastgesteld en ingepland. De speler traint mee met een extra team en maakt, waar mogelijk, ook speelminuten in wedstrijden voor het extra team.

  Vervolgens wordt gedurende de rest van het seizoen per interval van 6 weken de extra opties bekeken. Daarbij geldt de winterstop als onderbreking van de 6 weken. In elke periode wordt de ontwikkeling en voorkeuren van de spelers bekeken om waar mogelijk c.q. waar nodig de extra teams te bepalen en in te plannen.

  In het plaatje is als voorbeeld te zien dat een speler ingedeeld is bij het basisteam JO15-4.
  Na de 1e periode komen daar 3 extra teams bij. De speler gaat meetrainen bij het extra team JO15-5.
  In de volgende periodes blijven deze extra teams gelijk en wijzigt alleen de volgorde. De speler gaat meetrainen bij het eerstgenoemde extra team.

   

   


  Vrijwilligers-schema

  Naast de taken en verantwoordelijkheden van de trainer en coach zijn nog een aantal taken die het mogelijk maken dat de spelers kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen. Het is beter daar gezamenlijk afspraken over te maken dan verwachtingen te hebben die niet worden uitgesproken.

  Dan komt het neer op de bereidheid om een steentje bij te dragen.
  Er zijn een aantal taken waar een ieder zich op kan inschrijven. Degene die zich committeert aan een taak, zal deze gaan uitvoeren dan wel zelf zorgen voor vervanging. Het is aan het team of er per taak een vaste persoon of groepje personen op staat. De taak geldt in principe voor het hele seizoen.

  Natuurlijk staat het vrij om er extra taken bij te zetten, wanneer bijvoorbeeld een ouder zich graag nuttig wil maken voor het team met een activiteit die er nog niet op staat.

  Kern van het schema is dat duidelijk wordt wat er concreet aan taken ligt met het onderscheid wat er moet gebeuren en wat extra is.

  \Dit schema geldt voor de taken binnen een team. Het is goed denkbaar dat team-overstijgende taken er ook een schema komt waar op ingetekend kan worden. Het is bijvoorbeeld goed denkbaar dat een ouder het leuk vindt om bardienst te draaien, EHBO dienst wil vervullen of in de IT een helpende hand wil bieden. Binnen de vereniging zijn er meerdere commissies, elk met een eigen aandachtsgebied, die op de site van sv Huizen uitgebreid zijn toegelicht.

   

   

   

  Alternatief voor trainer/training en coach/wedstrijd

  Het is niet vanzelfsprekend dat een training of wedstrijd doorgaat.
  Uiteraard speelt het weer daarbij een belangrijke rol, trainingen en wedstrijden kunnen door weersomstandigheden worden afgelast. Een andere optie is dat er te weinig spelers zijn die de training kunnen volgen dan wel de wedstrijd kunnen spelen.

  Een training kan niet doorgaan als de trainer niet kan en bij een wedstrijd is het goed voor te stellen dat een wedstrijd niet doorgaat als de tegenstander het afblaast, om welke reden dan ook.

  Daarvoor zijn er alternatieven. Deze zijn alleen van toepassing als dat voldoende tijd heeft om te organiseren en communiceren. Het geeft eens te meer het belang van afmelden aan en dan vooral het tijdig afmelden. Ander belangrijk aspect is dat het op basis van vrijwilligheid is.

   

  Te weinig spelers aanwezig bij training

  Om continuïteit van trainingen meer te garanderen en tegelijkertijd ook kwaliteit van de training te bewaken geldt er een regel met betrekking tot een ondertal:

  Een training is met minimaal 8 spelers.
  Het komt de kwaliteit van de training niet ten goede als er minder dan 8 spelers zijn.

  Als het tijdig bekend is dat er te weinig spelers op de training zullen zijn, dan wordt de mogelijkheid bekeken of de spelers de mogelijkheid kunnen krijgen om bij een ander team mee te trainen.
  Ook is het een optie om te kijken welke spelers uit andere teams kunnen meetrainen om het aantal op te hogen. Denk hierbij aan spelers uit het extra traject voor wie het meetrainen bij het team een optie is.

  Mocht het zo uitkomen dat bij de training zelf blijft dat er te weinig spelers zijn (bijvoorbeeld als onverhoopt er een aantal spelers niet aanwezig zijn en dat niet hebben gemeld), dan wordt de training formeel afgeblazen. Het is dan wel een optie om met het kleine groepje toch even te voetballen, maar telt de training in de registratie als geannuleerd.

   

  Trainer niet aanwezig bij training

  Als de trainer zelf zich afmeldt, dan zijn er de alternatieven om de training over te laten nemen door een backup (zie vrijwilligers schema), door een trainer van een ander team of door de coördinator.

  Het is niet raadzaam om het team met een ander team mee te laten doen. Wat geldt voor te weinig spelers bij een training is ook van toepassing voor een te grote groep; het komt de kwaliteit van de training niet ten goede.

  Het is wel een alternatieve optie om te bekijken of de spelers de mogelijkheid kunnen krijgen om mee te trainen met andere teams, waarbij de groep wordt verdeeld over trainingen van andere teams.


  Te weinig spelers voor een wedstrijd

  Dit aantal is reglementair vastgesteld. Een team moet minimaal 7 spelers hebben om een wedstrijd te kunnen spelen. Uiteraard is dat geen wenselijke situatie en is het ook wel zo prettig als een team met
  1 of 2 wisselspelers kan aantreden.

  Bij te veel afmeldingen kan niet zonder meer een wedstrijd worden afgezegd. Gebeurt dat te laat, dan kost dat de vereniging een boete. Als al ruim van tevoren bekend is dat er te weinig spelers zijn (bijvoorbeeld in een schoolvakantie), dan kan dit bij het secretariaat worden gemeld.

  Alternatieven zijn dat er spelers uit andere teams worden gevraagd om mee te spelen.
  Daar zitten een aantal voorwaarden aan vast, zoals beschreven onder ‘Registratie-meespelen van spelers uit andere teams’. Ook hier zijn de spelers uit het extra traject een alternatief, als het voor hen een optie is om de wedstrijd bij het andere team mee te spelen.

   

  Coach niet aanwezig bij de wedstrijd

  Dit is geen reden om de wedstrijd niet te spelen. Ideaal is het niet, dat mag duidelijk zijn, maar niet onoverkomelijk. De coaching kan worden overgenomen door de backup (zie vrijwilligers schema), indien mogelijk door een coach van een ander team of door de coördinator.

  Als dat niet lukt, dan is het de bedoeling dat de leider en/of ouders minimaal de registratie bijhouden.

   

  Training

  Er wordt een training schema vastgesteld waar de (vaste) trainingen van de teams staan genoteerd.
  Hierop is te zien welk team er op welke dag + tijdstip en op welk veld training heeft.


  Veld

  Het veld is niet alleen van belang voor de beleving, maar ook voor continuïteit.
  Trainen op een kunstgrasveld geeft toch een ander gevoel dan op een natuurgrasveld, zeker als de kwaliteit van het natuurgrasveld naarmate het seizoen vordert minder wordt. Dit komt de kwaliteit van de training ook niet ten goede. Behalve dat aspect is continuïteit van belang; een natuurgrasveld wordt doorgaans vaker afgelast dan een kunstgrasveld.

  Er wordt geprobeerd om de breedteteams ook op kunstgras te kunnen laten trainen. Daarbij is een roulatieschema een optie, waarbij een (deel van een) kunstgrasveld voor een bepaalde dag  + tijd voor een breedteteam is gereserveerd. De breedteteams kunnen dan rouleren om zo even vaak van deze faciliteit gebruik te kunnen maken. Een optie is om halverwege het seizoen te ruilen van velden (en dus ook dagen + tijd).

  Anderzijds is het ook van belang om de breedteteams in het schema zoveel als mogelijk te verspreiden.
  Dat heeft te maken met materialen en meetrainen. Het is voor spelers die meedoen met het extra traject makkelijker om met een ander team mee te trainen als die training niet gelijktijdig (en als het even kan ook niet direct achter elkaar) zijn.
  Qua materialen is spreiding van trainingen gunstiger, er kan dan met minder materialen in totaal met meer materialen per team worden getraind.

  Materialen

  Er is materiaal aanwezig om trainingen te kunnen geven. Dan gaat het om ballen, hesjes en pionnetjes.
  Het is echter niet in overvloed aanwezig. Zoals gezegd, als de teams niet tegelijkertijd trainen, kan een team van meer materiaal gebruik maken. Er is vooral aandacht voor de ballen. Dat er eens een hesje tussen zit die wat ouder en wellicht zelfs een beetje stuk is; het is minder erg dan slechte ballen.

  Een team moet kunnen beschikken over goede ballen, voldoende in aantal (minimaal de helft van het totaal aantal spelers) en voor die leeftijdscategorie geschikt; jongere voetballers spelen met ballen lichter in gewicht.


  Frequentie

  Veelgehoord is de wens om vaker te trainen. Uiteraard is dit voor de ontwikkeling van de spelers en teams bevorderlijk en het is leuk! Er zit natuurlijk wel een praktische kant aan: het moet wel kunnen.

  Dan gaat het om een trainer en een beschikbaar veld.
  Oplossing is simpel gezegd (in praktijk lastig gebleken om te realiseren!): als er een trainer is die dat kan en wil doen met een team, dan gaan we op zoek naar mogelijkheden in het schema.

   

  Andere vorm van trainingen

  De veruit meest voorkomende vorm van training is dat er per team een serie oefening wordt afgewerkt.
  Bij de breedteteams gaat ook gekeken worden naar de mogelijkheden om trainingen in andere vormen te kunnen aanbieden.

  De intentie is om 1x per 6 weken de trainingen te laten bestaan uit onderlinge oefenwedstrijden.
  In deze oefenwedstrijden kunnen coach en trainer natuurlijk het een en ander uitproberen, maar is het vooral voor de teams interessant om de krachten te meten. Het kan zijn dat er tegen een lager of hoger team in dezelfde leeftijdscategorie wordt gespeeld of tegen een team uit een lagere of hogere leeftijdscategorie. Mogelijk dat er in een seizoen vaker tegen dezelfde tegenstander wordt geoefend, een mooie gelegenheid om ontwikkeling te kunnen bekijken.

  Voor de keepers wordt geprobeerd een specifieke keeperstraining aan te bieden.
  Verder wordt er gekeken of het mogelijk is om ook specifieke conditie-trainingen te kunnen aanbieden.

  Mogelijk dat er vanuit het vrijwilligers schema dit mogelijk wordt, waarbij het goed denkbaar is dat dit niet op de velden van sv Huizen hoeft plaats te vinden.

   

   

  Hier gaat het voornamelijk over de communicatie momenten die er altijd zijn rondom trainingen en wedstrijden. Een deel daarvan zijn niet structureel, d.w.z. standaard bij elke training en/of wedstrijd, maar zouden kunnen voorkomen. Deze zijn in lichtgroene vakken weergegeven.


   

  Wedstrijd info

  Voor elke wedstrijd worden de voornaamste zaken in de app gecommuniceerd.
  Minimaal vereist is:

  • Datum en tijdstip wedstijd (aanvang)
  • Tijd en locatie om te verzamelen
  • Adres (in geval van een uitwedstrijd)

  Daarnaast kunnen er nog een aantal zaken worden opgenomen in deze communicatie, zoals:

  • Tegenstander
  • Vlagger en andere benodigde vrijwilligers taken
  • Afwezigen
  • Opstelling + wisselschema

   

  Wedstrijd statistieken

  Bij elke wedstrijd wordt de statistieken bijgehouden. Dit is naast de registratie van aan- en afwezigen.
  Bij deze statistieken in het vereist om te noteren wie er wisselbeurten heeft gehad .
  Daarnaast kunnen de posities waarop de spelers hebben gestaan en de doelpunten (makers, assists, in welke minuut) worden genoteerd.

  Er is een standaard formulier die elk team kan gebruiken om de statistieken te noteren en door te geven. Deze is als bijlage opgenomen.

   

  Whatsapp groepen en mail

  Er wordt per team een Whatsapp groep gemaakt. Deze groep wordt aangehouden voor communicatie zoals hierboven gesteld. Het is dus van belang dat er per speler minimaal 1 persoon in deze groepsapp zit. Een maximum is er eigenlijk niet, iedereen die in de groep op de hoogte wil blijven kan toegevoegd worden.

  Uiteraard is een ieder vrij om ook in andere groepsapps te zitten of te maken. Echter, de informatie wordt in de team groepsapp gedeeld en er wordt verwacht dat een ieder die informatie (snel) tot zich kan nemen.

  Hetzelfde principe geldt voor mail. Er wordt weliswaar minder per mail dan met Whatsapp gecommuniceerd, het is van belang dat er minimaal 1 mailadres per speler bekend is waar mail naartoe verzonden wordt. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de mail regelmatig wordt gecheckt en gelezen.
  Meerdere mailadressen per speler aangeven is altijd mogelijk.

   

  Voetbal.nl, Wedstrijdzaken en svHuizen.nl

  Met de app (en site) voetbal.nl kunnen de wedstrijden van het team worden gevolgd, d.w.z. het wedstrijd programma, de uitslagen en de ranglijst.

  Op de site van sv Huizen worden de wedstrijden en uitslagen hiervan overgenomen en uiteraard staan hier vele andere artikelen die de vereniging bezig houden. Een team kan hier ook foto’s en wedstrijdverslagen op publiceren.

  Met deze app en sites kan iedereen het team volgen. Als er op de site van sv Huizen een bericht komt dat de trainingen zijn afgelast, als er op de voetbal.nl app staat dat een wedstrijd een ander tijdstip heeft gekregen; het zijn voorbeelden die een ieder kan zien en delen met het team.

  De coaches van de teams hebben de app Wedstrijdzaken nodig om het (digitale) wedstrijdformulier te kunnen invullen en accorderen.

   

  Inhoudelijke ondersteuning trainer/coach

  Samen beter worden is niet alleen van toepassing op de spelers, dit geldt net zo goed voor de begeleiding! Er wordt vanuit coördinatie geprobeerd om zo veel als mogelijk ondersteuning te geven. Dan gaat het natuurlijk om voetbaltechnische zaken, maar kan ook gaan over het begeleiden van een groep of specifiek individu. Dan gaat het meer om houding en gedrag.

  Demonstratie training + bijeenkomst

  De coördinator bedenkt de oefenvormen voor de trainingen en deelt deze op papier. In praktijk kunnen de trainers, coaches en leiders naar de demonstratie training aan het begin van de week komen.

  De coördinator geeft de training en instrueert de trainers. Hoe gaan de oefeningen (qua organisatie), hoe kunnen ze makkelijker of moeilijker worden gemaakt als dat nodig is, wat is belangrijk om op te letten/focussen , wat zijn de coach momenten et cetera.

  Voor de coaches kan de training interessant zijn om de aansluiting met de wedstrijd met het eigen team te bedenken, de zogeheten wisselwerking.

  Na de training is er gelegenheid om met de begeleiding, van het eigen en andere teams, en de coördinator zaken te bespreken. Een wekelijks overleg om te kijken hoe het gaat, waar men tegen aan loopt en wat er aandacht behoeft. Ook dit kan bestaan uit voetbaltechnische zaken, organisatorische zaken en/of houding/gedrag.

   

  Wisselwerking training en wedstrijd

  Het is van groot belang dat de wisselwerking tussen training en wedstrijd zo optimaal mogelijk is.
  De begeleiding van het team moet, met ondersteuning van de coördinator, dat de aandachtspunten uit de wedstrijd worden vertaald naar de training en dat de aandachtspunten van de training worden meegenomen in de wedstrijd.

  Dit overleg kan effect hebben op de oefenvormen die worden gemaakt. Wanneer vanuit meerdere teams er een duidelijke behoefte is, dan wordt daar rekening mee gehouden.
  Verder is het de bedoeling om bij de oefenvormen ook een vrij deel te laten, waarbij de trainer oefenvormen kan bedenken of van de aangeleverde oefenvorm de focus kan veranderen om zo meer aan de behoefte van het team te voldoen. Uiteraard heeft dat vervolgens effect op de aanpak voor de wedstrijd en dus zullen trainer en coach dat onderling goed moeten overleggen.

  Dat is ook de voornaamste reden waarom het ideaal is als de trainer en coach dezelfde persoon is.
  Ook hier geldt dat de spelers gestimuleerd worden om mee te denken. Dus na de wedstrijd bespreken wat er goed ging en wat er (op de training) aandacht zou moeten krijgen.

   

  Het zit er op.....
  Er begon eens.....