https://www.svhuizen.nl/de-alv/n4712c103
Zalmkado logo huizer kaasgilde logo bcz logo slokker it logo meco
Zalmkado logo huizer kaasgilde
   
  De ALV
  21 nov 2020
  Ron Tuijnman
  De jaarlijkse ledenvergaderingen zijn vaak een hele zit. Dit jaar is de ledenvergadering wellicht nog belangrijker dan in voorgaande jaren. Hoe gaat een nieuw bestuur om met de corona-misère?
  de-alv

  ALV
  Met enige regelmaat bezoek ik de Algemene Ledenvergaderingen, de jaarvergaderingen die onze vereniging uitschrijft. Soms, omdat ik de aangekondigde onderwerpen interessant vind, soms omdat ik als lid een verplichting voel naar de mensen die zich al die moeite hebben getroost het vehikel weer te organiseren.
  Waarom bezoek ik dan niet iedere ALV? Simpel en eerlijk: soms heb ik gewoon geen zin, geen tijd of een combinatie van die twee. Ik vind het namelijk nogal een ‘zit’, die jaarvergaderingen: de notulen van de vorige keer en de begroting waar ik nooit ene jota van snap, behalve dat er weer minder geld te besteden is door onze penningmeester, de jubilarissen die pontificaal voor het voetlicht worden getrokken. Nou moet ik hierbij wel onmiddellijk bekennen dat ik me uitermate gestreeld voelde door de eervolle jubileumtoespraak die onze voorzitster Gerlinde Podt aan mijzelf ten deel deed vallen, maar toch… Een hele zit…
  Ik herinner me jaarvergaderingen waar ik heen gelokt werd door wilde geruchten over coupes met hele besturen die naar voren zouden worden geschoven, of bestuurskandidaten die nogal gevoelig lagen binnen de club. En dan ging ik zitten en hoorde alles braaf aan, in afwachting van de dingen die zouden gaan komen en die eigenlijk zonder uitzondering nooit kwamen. Blijkbaar hadden de drieste plannen al in het ‘vooroverleg’ hun Waterloo gevonden - en meestal was dat maar goed ook...
  Wat mij ook altijd heeft verbaasd, is dat de ALV altijd ergens in het begin van een seizoen gehouden wordt. Dat bevreemdt mij, omdat daarmee eigenlijk alle bestuursfuncties weer in de diverse databases en adreslijsten zijn opgenomen terwijl op die ALV er in principe een totaal vernieuwd bestuur gekozen kan worden. ‘t Lijkt me toch niet écht handig dat iedere wijziging dan weer her en der doorgevoerd moet gaan worden. ’n Hoop overbodig werk, dunkt me. Beter lijkt het mij, om eind april die vergadering te plannen en dan het nieuwe bestuur gewoon aan het begin van het nieuwe seizoen aan de slag te laten gaan. Nu moet het ook de lopende zaken van het oude bestuur overnemen, waar een nieuw bestuur waarschijnlijk het liefst een verse start zou willen maken.
  Maar goed, er zullen ongetwijfeld moverende redenen te bedenken zijn voor het huidige tijdstip, want we zijn bepaald niet de enige club die nu zijn jaarvergadering op de agenda heeft staan.
  Ook dit jaar staat onze club weer aan de vooravond van een Algemene Ledenvergadering. Een belangrijke en vooral een lastige. Niet alleen heeft voorzitster Gerlinde Podt te kennen gegeven het stokje over te willen dragen, we zijn ook al enige tijd op zoek naar iemand die als penningmeester zou willen fungeren. En beide functies lijken me momenteel uitermate cruciaal voor de club. Zeker die van penningmeester nu de corona-rampspoed zulke gaten in het verenigingsbudget geslagen heeft. Er zullen moeilijke keuzes gemaakt moeten worden door de nieuw te benoemen bestuursleden. Keuzes die niet overal en zeker niet bij iedereen in goede aarde zullen vallen – dat lijkt me op voorhand al wel een vaststaand gegeven. Keuzes waar kritiek op zal komen, want ‘snijden’ in de uitgaven gaat nooit zonder slag of stoot. En dan is iedere euro die aan andere zaken dan aan jouw eigen prioriteiten besteed wordt voor velen vaak meteen een pijnlijke doorn in het oog.
  We zoeken dan ook helden, geen grootschreeuwers, maar helden die geloven in hun visie en bereid zijn daar de nek voor uit te steken – als is dat een beetje een akelig gezegde in het licht van sommige min of meer recente gebeurtenissen.
  We zoeken mannen en vrouwen van stavast, de roergangers die met de zuidwester diep over de ogen getrokken het 'schip' sv Huizen door het zware weer durven te loodsen. Ik schreef het al eerder: deze mensen verdienen onze steun, ons vertrouwen en vooral ons diepste respect.
  Inmiddels is aanstaande maandag 30 november 2020 al de volgende Algemene Ledenvergadering. In een door corona geteisterde samenleving moet het voor het eerst in de geschiedenis van onze club allemaal digitaal gebeuren. Alleen dáárom wil ik de noeste arbeid die dat aan voorbereiding gekost heeft al niet veronachtzamen. Ik ben ‘erbij’ – hele zit of geen hele zit! En ik hoop u allen daar digitaal te treffen maandag 30 november 2020. Ik hoop er vragen beantwoord te krijgen als: Wie zullen er komend seizoen aan het roer staan bij de club? Hoe staan we er financieel voor? Hoe gaan we als vereniging deze zware tijden het hoofd trachten te bieden?
  Als u werkelijk begaan bent met onze club, dan luistert u de dertigste met me mee. Digitaal, zoals er toch al zoveel digitaal gebeurt in een samenleving waarin normaal contact op de tocht is komen te staan en ‘de ander’ vooral als bron van besmetting wordt gezien. Ik ben overigens wel heel benieuwd hoe we nu die jubilea gaan ‘doen’, want welke oudgediende weet er nu nog met ZOOM, TEAMS etc. om te gaan?…