https://www.svhuizen.nl/clubinfo/vrijwilligers/_796____NL
logo connect logo huizer kaasgilde logo bcz logo slokker it logo meco
logo connect logo huizer kaasgilde
   

  Vrijwilligers

   

  Een vereniging is er voor de leden, maar ook door de leden. Voor de leden betekent dat je bij onze vereniging je voetbalsport kan beoefenen. Door de leden betekent dat je er ook iets voor kan doen om de vereniging te kunnen laten bestaan. Een club als s.v. Huizen draait op deze zogenaamde vrijwilligers. Veel vrijwilligers maken het werk licht en daarom wordt van ieder lid verwacht de vereniging te ondersteunen. Iets wat je leuk vindt; iets waar je goed in bent; iets waar binnen de club behoefte aan is.

  Eigenlijk is er altijd behoefte aan meer vrijwilligers omdat. Bovendien is het naar de mening van deze vereniging zo dat van ieder lid mag worden verwacht dat hij/zij zo nu en dan een bijdrage levert aan het vrijwilligerswerk. Die maatschappelijk verantwoordelijk past ons namelijk allemaal staat goed op je C.V., vergroot bovendien je betrokkenheid en het plezier in jouw sport. Op dit moment wordt van leden vanaf 14 jaar en de ouders van leden tot en met 14 jaar al een actieve bijdrage verwacht als het gaat om:

  1. fluiten van een wedstrijd
  2. leiden van een jeugdteams
  3. bezetten van het wedstrijdsecretariaat

  Daarnaast zijn er nog meer taken waarbij vrijwilligers kunnen worden ingezet. Bij het aanmeldingsformulier wordt daarom gevraagd waarbij jij de vereniging actief wil ondersteunen. Omdat de verschillende onderdelen van de vereniging zijn georganiseerd met behulp van commissies word je verzocht je voor tenminste één onderdeel aan te melden. De betreffende commissie vertegenwoordiger zal vervolgens contact met je zoeken om af te stemmen waar je interesses precies liggen en hoe de vereniging daar gebruik van kan maken. Vanaf dat moment kan het dan voorkomen dat je zo nu en dan wordt gevraagd om vrijwilligerswerk voor de club te verrichten. Onderdelen waarvoor je kan kiezen zijn:

  A. Kantine commissie

  Voor de bezetting van de kantine is men opzoek naar vrijwilligers die de reguliere vrijwilligers willen ondersteunen dan wel op de avonden (na instructie) een zelfstandige bardienst kunnen draaien. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het ontvangen van bezoekers, meewerken achter de bar of in de keuken, verkopen van producten, opruimen en schoonhouden en bevorderen van de gezelligheid in het gebouw.

  B. Toernooi commissie

  Binnen de vereniging worden jaarlijks een aantal toernooien georganiseerd. Men is op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden hier hun steentje aan bij te dragen. Men moet hier denken aan voorbereidende werkzaamheden (uitnodigen van verenigingen, maken van toernooiboekjes of op de toernooidag assisteren bij het soepel laten verlopen van het toernooi, bijvoorbeeld ontvangen van de teams, bijhouden van standen, fluiten van toernooiwedstrijden.

  C. Onderhoud accommodatie velden

  De voetbalclub heeft diverse voetbalvelden te onderhouden. Het werk dat hieraan moet worden verricht loop van zo nu en dan trekken van de lijnen tot het regelmatig maaien van het gras.

  D. Onderhoud accommodatie gebouwen

  De voetbalclub heeft diverse gebouwen en terreinen te onderhouden. Het werk dat hieraan moet worden verricht varieert het van buiten schilderen tot binnen schoonmaken en van eenmalig tot regelmatig.

  E. Activiteitencommissie

  Als vrijwilliger van de activiteitencommissie helpt u met het organiseren en uitvoeren van één of meerdere activiteiten. Zoals Sinterklaasfeest, pokeravonden, bingoavonden, klaverjasavonden en de vrijwilligersavond. Ook de kantine aankleding voor deze activiteiten wordt door de activiteitencommissie gedaan.

  F. Wedstrijd zaken

  Voor het fluiten van wedstrijden (vooral jeugd) is men op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden op zaterdag een wedstrijd te fluiten. Wij verwachten dat men dit doet volgens de richtlijnen van de KNVB en het vermogen hebben een wedstrijd in goede banen te kunnen lijden. Bij voldoende belangstelling is het mogelijk om in- of extern via s.v. Huizen hiervoor een cursus te volgen.

  G. Trainen van een elftal / trainingsgroep

  Je kunt ook behulpzaam zijn bij het geven van trainingen op een wijze die aansluit bij het voetbaltechnische beleidsplan van de vereniging.

  H. Schoolvoetbal commissie

  Jaarlijks organiseert de s.v. Huizen voor de scholen in Huizen een voetbaltoernooi. Hiervoor moeten werkzaamheden worden verricht. Gedacht moet worden aan voorbereidende werkzaamheden (uitnodigen van scholen, maken van toernooiboekjes of op de toernooidag assisteren bij het soepel laten verlopen van het toernooi, bijvoorbeeld ontvangen van de teams, bijhouden van standen, fluiten van toernooiwedstrijden

  I. Sponsorcommissie

  De Sponsorcommies probeert bedrijven en particulieren enthousiast te maken om de s.v. Huizen financieel te ondersteunen. De werkzaamheden hiervoor zijn het aanboren van netwerken, onderhouden van contacten, bewaken en uitvoeren van afspraken.

  J. Clubbladcommissie

  De clubblad commissie is ervoor verantwoordelijk een aantal keren per jaar een clubblad uit te brengen. Hieronder vallen het samenstellen het vervaardigen en het rondbrengen hiervan.

  K. Website

  De s.v. Huizen heeft ook een website. Het onderhouden van deze site is een vrijwilligerstaak, even als het meedenken over hoe onze vereniging verder kan profiteren van de digitale mogelijkheden die op dit moment beschikbaar zijn.

  L. Vrijwilligerscommissie

  De vrijwilligerscommissie streeft ernaar om zo veel mogelijk vrijwilligers bij de werkzaamheden van de club te betrekken. Enerzijds omdat er veel werk moet worden gedaan, anderzijds om de clubbinding van de leden te bevorderen. De werkzaamheden zijn vrijwilligers behulpzaam zijn en ondersteunen waar nodig, de vrijwilligersregeling laten werken en het vrijwilligers bestand inventariseren en onderhouden.