https://www.svhuizen.nl/clubinfo/organisatie/hoofdbestuur
Zalmkado logo huizer kaasgilde logo bcz logo slokker it logo meco
Zalmkado logo huizer kaasgilde
   

  Contactgegevens:

  Functie Naam Telefoon E-mailadres
  Voorzitter Gerlinde Podt 06-10097822 voorzitter@svhuizen.nl
  Bestuurslid Hein Veerman   hein.veerman@gmail.com 
  Secretaris Annelies van Esterik 06-16906392 bestuur@svhuizen.nl
  Penningmeester (a.i.) Jan Mark van MIll   janmark.van.mill@gmail.com
  Algemene zaken en PR Fred Kirchner 06-51994635 fredkirchner@ziggo.nl
  Facilitaire zaken Koos Drooger 06-42018714 jdrooger@kpnmail.nl
         

  Algemeen e-mailadres bestuur: bestuur@svhuizen.nl

  Taakverdeling  -  2018/2019

  • Accommodatie  Koos en Jan Mark
  • Kantine: Koos en Annelies
  • Wedstrijdzaken: Gerlinde en Annelies
  • Jeugd : Hein en Gerlinde
  • Activiteiten: Koos en Fred
  • Senioren: Fred
  • Schoolvoetbal: Koos
  • Sponsorcommissie :  Fred
  • Commissie voetbal : Gerlinde en Jan Mark
  • TJC: Hein en Gerlinde
  • Vrijwilligers: Gerlinde en Annelies
  • Website: Koos en Annelies
  • Normen en Waarden: Annelies

        Koos is contactpersoon m.b.t. de BCZ en de BSO

  Achterste rij: Jan Mark van Mill (penningmeester), Koos Drooger, Fred Kirchner
  Voorste rij:
  Gerlinde Podt (voorzitter), Hein Veerman,  Annelies van Esterik (secretaris)