https://www.svhuizen.nl/clubinfo/ledenservice/opzegging-lidmaatschap
Zalmkado logo huizer kaasgilde logo bcz logo slokker it logo meco
Zalmkado logo huizer kaasgilde
   

  Opzegging lidmaatschap

  Jammer dat u overweegt uw lidmaatschap te beeindigen..
  Natuurlijk staat het u vrij om dat te doen, er zijn echter wel een paar zaken waar u rekening mee dient te houden.

  Met onderstaand formulier kunt u zich afmelden als lid van s.v. Huizen. Dit is de enige correcte manier om het lidmaatschap te beeindigen (afmelden per mail of bij de leider is niet geldig!)
  Wij zullen zorgdragen voor een snelle verwerking van uw gegevens.

  LET OP: de opzegging kan pas formeel plaats vinden (en evt. overschrijving naar een andere vereniging) als er geen openstaande facturen mbt contributie en/of KNVB tuchtzaken meer zijn. Ook dient het wedstrijdtenue te zijn ingeleverd bij de kledingcommissie. 

  Er zijn 2 momenten in het lopende seizoen wanneer u kunt opzeggen:

  - Vóór 1 jan:
  u bent de helft van de contributie van het huidige seizoen en de kledingbijdrage verschuldigd. Er vindt restitutie plaats of de openstaande incasso's worden geannuleerd.

  - Na 1 Jan maar vóór 30 juni
  u bent de volledige contributie plus kledingbijdrage van het huidige seizoen verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.

  Afmeldingen voor het volgende seizoen moeten dus VOOR 1 juli bij ons binnen zijn!

  Uw afmelding wordt verwerkt met als datum de datum van binnenkomst van de mail of later, als u hieronder een ingangsdatum in de toekomst kiest.
   

  Lidnummer/relatiecode
  Voor- en achternaam
  Geboortedatum
  Telefoonnummer
  E-mail
  Afmelding per
  1 jan a.s. (kan niet met terugwerkende kracht)
  30 juni (einde seizoen)
  Reden van afmelding
  Gegevens bewaren*
  Akkoord
  Versturen


  * We vragen nadrukkelijk uw toestemming om uw gegevens te mogen bewaren voor eventuele toekomstige activiteiten en mailings.
  Kies Ja als u akkoord bent en hiertegen geen bezwaar heeft.