https://www.svhuizen.nl/clubinfo/ledenservice/_395____NL
logo connect logo huizer kaasgilde logo bcz logo slokker it logo meco
logo connect logo huizer kaasgilde
   

  Lid worden bij de voetbalvereniging s.v. Huizen

  De s.v. Huizen is een grote vereniging met een rijke historie en perspectief. Recreatief en prestatief. De s.v. Huizen is een prettige vereniging waar mensen zich thuis voelen en dat willen wij graag zo houden. Hiervoor hebben we als club enkele gedragsregels opgesteld met als uitgangspunt dat iedereen plezier beleeft aan het beoefenen van de voetbalsport. Lees daarom onze Normen en Waarden  door, voordat je je aanmeldt. In de automatische bevestigingsmail op je aanmelding worden deze normen en waarden ook nogmaals als link bijgevoegd.

  Vrijwilligersregeling
  Onze verenging steunt op al onze leden. Voetballen kan bij onze vereniging op verschillende niveaus en met elkaar maken wij dit mogelijk. De s.v. Huizen draait op een groot aantal vrijwilligers. Mensen die zich in verschillende geledingen van de club inzetten. Bijvoorbeeld als leider, scheidsrechter, keukenkracht of in de schoonmaakploeg. De diverse commissies met hun ‘vaste’ vrijwilligers kunnen je/uw hulp goed gebruiken, want vele handen maken licht werk. Vrijwilliger zijn binnen onze vereniging is leuk en versterkt de onderlinge band. Bovendien leer je snel nieuwe mensen kennen en raak je snel wegwijs in de vereniging.

  In de vrijwilligersregeling tref je meer informatie aan de werkzaamheden die in de vereniging kunnen worden verzet. Vind je iets leuk, of ben je ergens goed in, meld je dan aan voor een bepaalde categorie. Wij zien uit naar je aanmelding als vrijwilliger. Een vrijwilliger van de vereniging neemt vervolgens contact met je op om te bekijken op welk gebied je mee kunt bouwen aan onze vereniging.

  Kleding
  Sinds 1 augustus 2015 heeft s.v. Huizen een Tenue Leaseplan. Elke lid betaalt jaarlijks € 30,- aan het Tenue Leaseplan. De leden krijgen een verenigingstenue in bruikleen (sokken dienen wel zelf gekocht te worden, dit kan in de kantine).
  Meer informatie over het Tenue Leaseplan van s.v. Huizen lees je hier.

  Aanmeldingsformulier en automatisch incassoformulier
  Voor je aanmelding als lid van onze vereniging is het invullen van het aanmeldingsformulier (hieronder)
   en het automatisch incassoformulier voor de inning van de contributie van belang. Het aanmeldingsformulier kun je digitaal invullen en verzenden. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanmeldingsformulieren in behandeling. Het automatisch incassoformulier krijg je als link meegezonden bij de bevestigingsmail van je aanmelding en stuur je ingevuld en ondertekend naar: 

  Annelies van Esterik, Johannes Vermeerlaan 7, 1272 HL Huizen

  Langsbrengen of scannen en verzenden per mail naar ledenservice@svhuizen.nl is uiteraard ook mogelijk.

  Als je 10 jaar of ouder bent, ontvangen wij graag een pasfoto. Deze zal worden gebruikt voor de spelerspas.

  Ben je 16 jaar of ouder dan dient er bij de inschrijving ook een kopie van het identiteitsbewijs te worden bijgevoegd. Deze kopie kan worden meegezonden met het automatisch incasso formulier of worden gescand.

  Heb je je als spelend lid aangemeld, ontvang je daarna van ons een uitnodiging voor de trainingsgroep en het team waarbij je bent ingedeeld.

  We wensen je veel plezier als lid van de voetbalclub s.v. Huizen!

  N.B.: de rode velden in onderstaand inschrijfformulier zijn verplichte velden.

  Geslacht
  Achternaam
  Roepnaam
  Voorletter(s)
  Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
  Geboorteplaats
  Nationaliteit
  Adres
  Huisnummer
  Postcode
  Woonplaats
  Telefoonnummer
  Mobiel nummer
  E-mail
  Naam bank
  IBAN
  Legitimatie
  Nummer legititimatiebewijs
  Eerder lid van een voetbalvereniging?
  Ja
  Nee
  Indien ja, welke vereniging?
  Relatienummer vorige vereniging
  Inschrijven als
  Vrijwilligerswerk, u kunt mij indelen in de groep
  Ik heb hierboven M ingevuld want ik doe al het volgende bij s.v. Huizen
  School (Alleen indien het een jeugdspeler betreft. I.v.m. ledenwerving willen we graag weten op welke school de jeugdspeler zit) (niet verplicht in te vullen)
  Beroep en Bedrijf (Indien het een jeugdspeler betreft, beroep(en) ouders. Wij zijn graag op de hoogte om evt. een beroep op uw specifieke deskundigheid te kunnen doen) (niet verplicht in te vullen)
  Versturen

  Bent  u er zeker van dat u alle benodigde velden heeft ingevuld en heeft u de genoemde formulieren gelezen en opgeslagen? Klik dan op versturen van de gegevens.