https://www.svhuizen.nl/breedteteams-halverwege/n4738c177
Zalmkado logo huizer kaasgilde logo bcz logo slokker it logo meco
Zalmkado logo huizer kaasgilde
   
  Breedteteams halverwege
  7 jan 2021
  Ron Bunschoten - Breedteteams 2020-2021
  breedteteams-halverwege

  Terug en vooruit kijken

  Het is halverwege het seizoen een mooie gelegenheid om achterom én vooruit te kijken.
  Net als in de rust van een voetbalwedstrijd even bedenken hoe het in de eerste helft is gegaan, wat ging er goed en wat zou er beter kunnen om gelijk daarna weer vooruit te kijken naar de tweede helft.
  Wat moet behouden blijven, wat gaan we aanpassen, wat gaan we beter proberen te doen?

  Voor de breedteteams JO8 t/m JO19 is er een hoop gebeurd. Er is veel werk verzet wat al ver voor het seizoen startte begon. Er werden (uiteindelijk) 20 breedteteams gemaakt waar elke speler zoveel als mogelijk op niveau werd ingedeeld. Voor zover dat inzicht er was.
  Vervolgens werd de begeleiding op die teams (trainer, coach, leid(st)er) geformeerd en kregen alle teams de gelegenheid om de aanpak bij de breedteteams toegelicht te krijgen. De indelingen voor de bekerrondes en de najaarscompetitie werden bekend en we konden van start.

  Bij de team bijeenkomsten was het al anders dan voorgaande jaren. Er moest rekening worden gehouden met allerlei maatregelen: voldoende afstand kunnen houden, registratie van aanwezigheid op het complex, gezondheidsverklaringen en dergelijke. Waar het vorige seizoen was gestopt met de effecten van de pandemie op het voetbal (geen wedstrijden, anderhalve meter afstand bij trainingen) zette dit zich in het nieuwe seizoen door. Er kon weliswaar voor alle leeftijden weer ‘normaal’ getraind worden en er konden wedstrijden worden gespeeld, maar dat mocht niet lang duren.
  Op zaterdag 10 oktober werden de laatste officiële wedstrijden van het kalenderjaar gespeeld.
  Het spelen van wedstrijden tegen een team van een andere vereniging werd niet meer toegestaan.
  Er mochten geen toeschouwers meer aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden. Het betekende dat er wederom een beroep moest worden gedaan op creativiteit en vooral op geduld en acceptatie.

  Er werden onderlinge wedstrijden georganiseerd, waarbij de breedteteams een herfstkampioenschap, wedstrijden van jongens- tegen meidenteams, van breedte- tegen selectieteams en een Sinternooitje hebben afgewerkt. Mooie gelegenheden om te kijken wat het onderlinge krachtverschil is tussen breedteteams in dezelfde leeftijdscategorie, tegen teams uit een hogere leeftijdscategorie en wat was het geweldig om te zien dat er samenwerking tussen selectie-, breedte-, jongens- en meidenteams resulteerde in het op het veld lekker voetballen tegen maar vooral met elkaar. Een samenwerking die een mooi slot kreeg met de fantastische clinic, verzorgd door staf/spelers van Huizen 1.

  In 2021 zal het helaas waarschijnlijk niet snel terug keren naar het normale en dan moeten we gelijk constateren dat het normale wat we zo lang gewend waren gevoelsmatig bijna al vergeten is.
  Het nieuwe normaal zal nog wel even aanhouden en in die omstandigheden proberen we er maar steeds weer het beste van te maken. Trainingen en wedstrijden organiseren, in welke vorm het dan ook en proberen de spelers steeds weer beter te laten worden om ze met meer vaardigheid prestaties en plezier te laten beleven aan het spelletje. Blijven voetballen, blijven bewegen en dus door blijven gaan!

  Feitjes

  • Het seizoen werd op 25 augustus afgetrapt met de eerste (officiële) training;
  • Op zaterdag 29 augustus volgende de eerste wedstrijden.
  • Op zaterdag 5 december waren de laatste (onderlinge) wedstrijden
  • Op donderdag 10 december was de laatste training van het jaar;
  • Er zijn 221 spelers actief bij de 20 breedteteams JO8 t/m JO19.

  Aanwezigheid trainingen en wedstrijden

  De opkomst bij de trainingen en wedstrijden is bijgehouden. Als doelstelling geldt een totaal gemiddelde opkomst van 75% bij trainingen en 80% bij wedstrijden. Deze is in deze eerste seizoenshelft ruim behaald met respectievelijk 84% en 92%!
   

  Feitjes

  • Er zijn in deze eerste seizoenshelft 279 trainingen gegeven;
  • In totaal zijn dit 319 trainingsuren (196 trainingen van 1 uur + 82 trainingen van anderhalf uur)
  • De gemiddelde opkomst bij de trainingen is 84%;
  • Er zijn 7 officiële speelrondes geweest, daarbij zijn er 89 wedstrijden gespeeld;
  • Er zijn 8 zaterdagen geweest waarbij de (meeste) teams onderling hebben gespeeld;
  • De gemiddelde opkomst bij alle wedstrijden (officiële en onderling) is 92%;

  De top 5 van de teams met de hoogste gemiddelde opkomst bij de trainingen, wedstrijden en trainingen + wedstrijden zien er als volgt uit:

  Het totaal overzicht van alle breedteteams ziet er als volgt uit:

  Wedstrijden

  Het bijhouden van de resultaten in de wedstrijden hield helaas in het seizoen 2020-2021 al na
  7 speelrondes op. Er werden wisselende resultaten genoteerd. Voor de JO8 t/m JO10 worden er geen standen bijgehouden, van deze teams is wel bijgehouden of de wedstrijden eindigden in winst, gelijkspel of verlies.


  Feitjes

  • Van de 89 wedstrijden werden er 30 gewonnen (31%), 7x gelijk (8%) en 59 verloren (61%);
  • Er is daarbij 127x gescoord en 347x een tegendoelpunt geïncasseerd;
  • De JO11-3 is ongeslagen gebleven en heeft dit team ook de meeste doelpunten gemaakt en de minste tegendoelpunten gekregen (van de teams vanaf JO11).

  Het totaal overzicht ziet er als volgt uit:

  Voetbaltechnische aandachtspunten

  Met het bekijken van de spelers en de teams tijdens de trainingen en de wedstrijden ontstond een lijstje met aandachtspunten. Het ene punt wat meer voor een team of leeftijdscategorie van toepassing dan de andere, het lijstje had wel als doel om een rode lijn te gaan zetten voor alle teams om aan te werken en de spelers daarop te coachen.

  1. Warming-up
   1. Goed doen, overdrijven van de bewegingen om ook echt goed op te warmen
   2. Vast patroon voor inschieten van de keeper
   3. Vaste oefenvorm voor pass-oefening met veel beweging en balcontacten
  1. Als team aanvallen en verdedigen
  • Keeper meelopen, niet op de lijn staan als de bal bij het andere doel is
  • Keeper uitkomen bij tegenaanval, doel verkleinen
  • Geen verdedigers achterin houden zonder tegenstander in de buurt
  • Geen aanvallers voorin afwachtend
  1. Spelopvattingen
  • Als we de bal niet hebben, dan willen we die. Direct.
  • Als we de bal wel hebben, dan speel je die naar een medespeler of je schiet die in het doel van de tegenstander.
  • Eerst controle over de bal en dan de volgende actie.
  • De bal is geen tijdbom. Als je de bal hebt, probeer dan te kijken naar wie je die kan spelen.
  • We maken een loopactie (beweging zonder bal) voordat de bal wordt gepasst. Niet andersom.

  Volwassenheidsmodel

  Met het volwassenheidsmodel is er een middel om de meningen van het huidige niveau te kunnen peilen. Het model bestaat uit vier onderdelen, te weten training, wedstrijd, structuur en ontwikkeling.

  Van elk onderdeel zijn er 7 niveaus ( 0 t/m 6) met een omschrijving. Niveau 0 geldt dan als het slechtste en niveau 6 als het beste.

  Aan het begin van het seizoen is aan alle spelers/ouders gevraagd dit model in te vullen,, dat wil zeggen van elk onderdeel aan te geven welk niveau zij vinden dat het is. Nog wat lastig aan het begin van het seizoen, dus gold toen meer de beleving van het vorige seizoen.
  Het leverde 49 reacties op van 9 verschillende teams. De trainingen kwamen gemiddeld op een 2,2 uit, de wedstrijden op 2,4, voor structuur werd gemiddeld 2,1 gescoord en voor ontwikkeling kwam het gemiddelde op 1,3 uit.
  Er zijn, mede door deze reacties, acties op gang gebracht om te gaan verbeteren.

  In de winterstop is de vraag om het model in te vullen opnieuw gesteld. Dit leverde meer reacties en betere scores op.
  Over het algemeen zijn er mooie verbeteringen te zien en kunnen we ook weer aan de slag om te kijken waar we verder kunnen verbeteren.

  Extra traject

  Ook dit seizoen, hoe ongebruikelijk het ook verloopt, is het extra traject een mogelijkheid voor spelers om naast het eigen team extra te leren, te ontwikkelen.

  Na ongeveer 6 weken na de start van het seizoen is er in samenwerking met de begeleiding van de teams gekeken welke spelers daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. Het betreft dan spelers die een hoog niveau binnen het eigen team laten zien en in aanmerking kunnen komen voor extra trainingen. Die spelers zijn uitgenodigd voor het extra traject, waarbij ze naast de trainingen en wedstrijden van het eigen team extra trainingsuren konden maken, bedoeld om het niveau nog (sneller) hoger te gaan krijgen. Dat kon zijn bij een ander breedteteam in dezelfde leeftijdscategorie of zelfs een leeftijdscategorie hoger.

  Er werden 42 spelers uit 16 verschillende teams uitgenodigd voor dit extra traject en die namen alle 42 de uitnodiging (en daarmee de uitdaging) aan.

  Soms nog wat onwennig in het begin werd er meegetraind en moest er een tandje bij worden geschakeld. Laat dat nou net de bedoeling zijn geweest! Gaandeweg begonnen de spelers te wennen en lieten ze zien waarom ze waren uitgenodigd. Grappig effect was dat de spelers van het gastteam zich veelal niet wilde laten kennen, de mouwen gingen opstropen en een brok inzet gingen tonen.
  Het niveau van de trainingen schoot omhoog door spelers die ongemerkt elkaar zoveel beter maakte.

  Ook in het nieuwe jaar wordt er weer gekeken welke spelers er voor het extra traject uitgenodigd kunnen worden. Dit hangt samen met de inventarisatie bij de spelers en de indicatie van de begeleiding als voorsortering op de selectieprocedure.

  Voorsorteren op de selectieprocedure

  De selectietrainingen/wedstrijden aan het einde van het seizoen blijven intact, deze worden alleen anders ingevuld. Vanuit de breedteteams wordt een soort filtering toegepast, waarbij alle spelers zelf een rol spelen. Uiteraard door het niveau wat zij tonen bij het eigen team, maar ook door initiatief te nemen en de ambitie kenbaar te maken. Vanuit de breedteteams start het, zoals het genoemd kan worden, ‘voor sorteren’ direct na de winterstop.

  1. Inventarisatie
  Alle spelers (bijgestaan door ouders/verzorgers, uiteraard afhankelijk van de leeftijd van de speler) krijgen de mogelijkheid om expliciet aan te geven of ze volgend seizoen selectie zouden willen proberen te halen of dat ze in een breedteteam willen blijven spelen.


  2. Indicatie
  De kennis/ervaring die opgebouwd is over een speler ligt vooral bij de begeleiding van het team:
  de trainer, coach en leid(st)er. Om die kennis goed te benutten, wordt de begeleiding gevraagd van elke speler een indicatie te geven: selectie waardig, twijfel of niet selectiewaardig.
  Daarbij zal veelal bij de trainer en de coach de focus op het voetbaltechnische gedeelte liggen, bij de leid(st)er zal de focus meer op houding en gedrag van de speler liggen.

  3. Extra traject
  Voor de spelers die hebben aangegeven selectie te willen spelen kan het extra traject de mogelijkheden bieden om meer trainingsuren te gaan maken en trainingen bij een team met een hoger niveau te gaan ondervinden.

  4. Vaststelling inventarisatie + indicatie
  De inventarisatie en de indicatie worden vlak voor de selectieprocedure van start gaan herhaald.
  D.w.z., op dat moment krijgen alle spelers en begeleiding de kans om aan te geven als er van gedachten veranderd is.

  Uiteindelijk gaat er een groep spelers uit de breedteteams meedoen met de selectieprocedure die dat zelf hebben aangegeven graag te willen. De selectietrainers en andere beoordeelaars beschikken over de indicaties en kunnen gerichter selecteren.

  Tot slot

  Ook aan het seizoen 2020-2021 zal een einde komen en dat is dan weer de opmars naar het volgende seizoen. Selectieprocedure en vervolgens weer de breedteteams voor het nieuwe seizoen samenstellen.

  Hopelijk weer meer betere indeling op niveau, zodat elke speler weer een beetje meer tot zijn recht kan komen, maar bovenal hopelijk weer met een normale competitie met normale omstandigheden.
  Of moeten we al zeggen, zo’n ouderwetse competitie zoals het voor 2020 zo gewoon was.

  We willen zo graag!