https://www.svhuizen.nl/breedte-teams-onderbouw-uitleg-en-bekendmaking-indeling-2021-2022/n4784c25
Zalmkado logo huizer kaasgilde logo bcz logo slokker it logo meco
Zalmkado logo huizer kaasgilde
   

  De selectietrainingen voor de breedte-teams onderbouw zitten erop. Spelers die de komende 2 weken mogen wedijveren bij de selectieteams zijn al uitgenodigd. Als deze volgende serie van selectietrainingen zijn afgerond, dan kan voor de selecties de balans worden opgemaakt welke spelers een plek krijgen in de selectie. De spelers die afvallen zullen in het eerste, zo sterk mogelijke, breedte-team worden geplaatst.

  Wat betekent dit voor de teamindeling van de breedte-teams?

  Wij streven ernaar om in de derde/vierde week van juni het eerste, zo sterk mogelijk, breedte-team, bekend te maken. Dit team zal dan bestaan uit de afvallers van de komende selectie trainingen aangevuld met de spelers die tijdens de selectiedagen van de breedteteams zijn opgevallen door trainers/OC’ers/interne scouts voor een eerste breedte-team.

  Bij deze eerste bekendmaking bieden wij de spelers aan om in dit team deel te nemen. Het zou echter kunnen zijn dat de speler zelf aangeeft liever in een team te komen met een vriendje die geen onderdeel uitmaakt van het eerste breedte-team. Wij zullen dan aan dat verzoek voldoen door deze speler te plaatsen in het andere breedte-team waar het vriendje zich, nog in concept, bevindt.

  Waarom kiezen we voor deze opzet?

  De JO8, 9 en 10 spelen ze 6 tegen 6 en de teams bestaan uit ideaal 8 á 9 spelers. In de JO11 en 12 spelen ze 8 tegen 8 en bestaan de teams ideaal uit 10 spelers. Als we dan in totaal de selectie 1 en 2 en het eerste breedte bij elkaar optellen dan zijn dat 30 spelers. Een goede voorbereiding naar de JO13 waar 11 tegen 11 gespeeld wordt er van 30 spelers dus 2 teams gevormd kunnen worden.

  Dit gegeven maakt dat we het eerste breedteteam in de onderbouw zo sterk mogelijk willen neerzetten. Ten tweede kiezen we ervoor om eerst het eerste breedteteam bekend te maken om te voorkomen dat er veel gewisseld moet worden. Want daar waar een speler kiest voor voetballen met zijn vriendje, zal een andere speler doorschuiven.
  We willen op deze manier vragen en teleurstellingen voorkomen.

  Hoe zit het met de rest van van de breedte-teamspelers?

  Ongeveer een week na het bekendmaken van het eerste breedte-team en na bevestiging van de geselecteerde spelers, zullen de rest van de teams qua indeling bekend worden gemaakt. Inmiddels zijn er al spelers geweest die kenbaar hebben gemaakt met welk vriendje ze volgend seizoen graag willen voetballen. Deze zijn al als zodanig, in concept, bij elkaar ingedeeld in een niet eerste breedte-team.

  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd, indien er toch nog vragen zij kunt u zich melden bij de HJO Breedte-teams Ruud Bontan vai het volgende adres: ruud_bontan@hotmail.com

  Ruud Bontan
  Namens OC sv Huizen