https://www.svhuizen.nl/algemene-ledenvergadering-2019/n4479c25
Zalmkado logo huizer kaasgilde logo bcz logo slokker it logo meco
Zalmkado logo huizer kaasgilde
   
  Algemene ledenvergadering 2019
  4 dec 2019
  s.v. Huizen
  Koos Drooger benoemd tot erelid
  algemene-ledenvergadering-2019

  Maandag 28 november jl vond de jaarlijkse ledenvergadering van s.v. Huizen plaats.

  In een goed bezette kantine opende voorzitter Gerlinde Podt om 20.00 u. de vergadering. Na een moment stilte ter nagedachtenis aan de overleden leden werd in vlot tempo het huishoudelijk gedeelte behandeld. Notulen en jaarverslag werden goedgekeurd en ook met het financiële jaarverslag, de begroting en het verslag van de kascommissie ging de vergadering akkoord. Daarna was het tijd voor het afscheid van bestuurslid Koos Drooger. Koos was dit jaar 50 jaar lid van s.v. Huizen, waarvan bijna 25 jaar als bestuurslid. Daarnaast bekleedde Koos nog een aantal andere functies. Koos werd vanwege zijn vele verdiensten voor de club benoemd tot erelid van s.v. Huizen.
  Gert Slokker, Erwin Hautmann, Mees Visser, Henk Visser en Evert Visser werden vervolgens benoemd tot lid van verdienste. De Klaas Schaap bokaal ging dit jaar naar de categorievertegenwoordigers. Bij de bestuursverkiezing werden Jacco den Hollander benoemd als nieuw bestuurslid met als aandachtsgebied jeugd.
  Vervolgens werden de diverse jubilarissen in het zonnetje gezet. Klaas Baas (niet aanwezig) was 70 jaar lid, Gerard Klein 60 jaar lid, Gert van de Roest 50 jaar, Jan van der Roest, Marcel van Bemmel, Robin Belder (niet aanwezig) en Erik Brasser 40 jaar lid, Roy Wens en Martijn Wiesenekker 25 jaar.
  Na de pauze verzorgde Gerlinde Podt een uiteenzetting over het vrijwilligersbeleid en werden een aantal voorstellen tot wijzigen van de staturen en het huishoudelijk reglement behandeld. De voorstellen van het bestuur werden door de vergadering goedgekeurd. Om 22.30 u sloot de voorzitter de vergadering.