Zalmkado Huizerkaas BC Zuyderzee Slokker IT Services MECO groep
 • Lid worden
 • Webshop
 • Businessclub
 •  

  29 nov - Jaarlijkse Algemene ledenvergadering

  Gepubliceerd op:

  Beste leden van s.v. Huizen, 

  Op maandagavond 29 november 2021, 20.00 uur vindt onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering online plaats.
  Omdat in ons clubgebouw maar een beperkt aantal mensen bij elkaar mogen komen kiezen we voor een digitale vorm. 

  De volgende stukken zijn vanaf maandag 22 november beschikbaar, voor hen die zich hebben aangemeld en lid zijn van s.v. Huizen, dit geldt ook voor ouders van jeugdleden.
  U kunt zich aanmelden via bestuur@svhuizen.nl  


  Agenda:

  Opening  

  Huishoudelijk gedeelte
  - Notulen ALV 30 november 2020  

  - Notulen LV 3 juni 2021  

  - Jaarverslag 2020-2021  

  - Financiën:  

             Financieel jaarverslag 2020-2021    

             Verslag kascommissie   

             Vaststelling begroting 2021-2022   

  Vooruitkijken seizoen 2021-2022  

  Bestuursverkiezing : Fred Kirchner en Annelies van Esterik  

  Leden van verdienste  

  Rondvraag en sluiting  

  Een onlinebijeenkomst maakt de interactie minder makkelijk.
  Daarom willen wij vooraf graag uw vragen ontvangen. Deze kunt u schriftelijk indienen voor vrijdagavond 26 november 18.00 uur bij bestuur@svhuizen.nl 

  Uiteraard kunnen er tijdens de vergadering nog aanvullende vragen worden gesteld. 

  Degene die zich hebben aangemeld krijgen op de dag zelf een link toegestuurd naar de online omgeving om deel te nemen aan de ALV. 

  Tevens willen we graag aandacht vragen voor de jaarlijkse zalmactie.   

  We hopen jullie online te zien! 

  Bestuur s.v. Huizen 

  Gerelateerde artikelen